ACTUEEL

Hof van Twente start pilot praktijkondersteuner jeugdzorg

Per 1 januari begint de Overijsgemeente Hof van Twente in de kernen Delden, Diepenheim en Hengevelde samen met de huisartspraktijken een pilot. Doel van de pilot is om hulpbehoevende jongeren sneller op de juiste plek te krijgen door de extra inzet van een praktijkondersteuner. Hiermee willen de partijen onnodige doorverwijzingen en medicalisering terugdringen. Dit meldt Nieuws uit Delden.

In de pilot gaat de praktijkondersteuner ggz in gesprek met de jongere en zijn of haar ouders. Vervolgens wordt met de prakrijkondersteuner huisartsenpraktijk (poh) overlegt. Deze kan vervolgens afstemming zoeken met partijen die hulp en ondersteuning kunnen bieden.

Kostenbesparing

Een ander doel van de pilot is om te kijken of de inzet van de praktijkondersteuner ook leidt tot een kostenbesparing. Zorgverzekeraar Menzis betaalt mee aan het initiatief.  De pilot gaat een jaar duren. daarna wordt bekeken of deze manier van samenwerking structureel kan worden gemaakt en uitgerold kan worden over de hele gemeente Hof van Twente.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top