ACTUEEL

Apothekers moeten jaarlijks 10 miljoen recepten aanpassen

Apothekers passen jaarlijks 10 miljoen recepten aan, waardoor zij medische problemen en zelfs ziekenhuisopnames voorkomen. De recepten worden hoofdzakelijk door huisartsen uitgeschreven.

Volgens de apothekersorganisatie KNMP is de check op recepten essentieel, vooral de eerste keer dat een patiënt het middel mee krijgt. Dan checkt de apotheker of de dosering klopt, of het middel veilig is bij deze specifieke patiënt en of er geen wisselwerkingen optreden met andere medicijnen. Dit leidt tot 40 duizend receptaanpassingen per dag. Jaarlijks overlijden zo'n 1200 mensen in Nederland vanwege medicatiefouten. Vooral ouderen lopen een groot risico omdat ze vaker meerdere medicijnen slikken.

De KNMP heeft op 1 januari de campagne 'De eerste keer' gelanceerd om uit te leggen wat apotheekzorg inhoudt en om agressie aan de balie tegen te gaan. De campagne valt samen met de wijziging op de apotheeknota waartoe de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dit najaar besloot, nadat bleek dat patiënten niet begrepen waarom ze circa zes euro moesten betalen voor het ‘begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel’. Dit gesprek moest sinds 1 januari 2014 apart op de nota vermeld worden wanneer een medicijn voor het eerst werd meegegeven. Daarvoor maakte het gesprek deel uit van de totale apotheekzorg bij een eerste medicijnverstrekking. Vanaf 1 januari 2016 is dat opnieuw het geval.

Splitsing in tarief

KNMP-voorzitter Gerben Klein Nulent zegt blij te zijn blij dat de NZa de splitsing in het tarief heeft teruggedraaid. "Het tarief voor apotheekzorg viel niet meer uit te leggen. Apothekers verdienen hun brood al lang niet meer met de verkoop van medicijnen, maar met de zorg die zij leveren." Behalve dat apothekers recepten checken, geven zij bij de eerste afgifte ook mondeling informatie, in het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Dat gesprek is verplicht.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top