ACTUEEL

MCL stelt operaties uit

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) moet maandag zo'n 35 operaties uitstellen wegens stroomstoringen als gevolg van ijsafzetting op hoogspanningskabels. Door de ijsafzettingen op de kabels heeft het hele noorden te kampen met zogeheten spanningsdips in het elektriciteitsnet. Daardoor zijn er regelmatig stroomonderbrekingen voor een korte tijd.

Netbeheerders TenneT en Liander verwachten dat deze spanningsdips op maandag opnieuw kunnen plaatsvinden. "Dat kan tot gevolg hebben dat medische apparatuur tijdelijk uitvalt en opnieuw gestart moet worden. Met name bij hoogcomplexe ingrepen zoals die in het MCL plaatsvinden, kan tijdelijke uitval van apparatuur risico's voor de patiënt opleveren", aldus het MCL maandag. Met de betrokken patiënten worden afspraken gemaakt om de ingrepen op zo kort mogelijke termijn uit te voeren.

Ingrepen met een medisch "zeer spoedeisend karakter" gaan wel gewoon door, ter beoordeling aan de behandelend medisch specialist. Deze ingrepen kunnen in het MCL of in een ander ziekenhuis plaatsvinden - daarover wordt nog overlegd. Het MCL weet nog niet wanneer het normale operatieprogramma kan worden hervat.

Deskundigen noemen de stroomstoringen in het noorden 'lijndansen'. Daarbij worden de elektriciteitsdraden zwaar door afzetting van ijs en gaan ze flink bewegen in de felle wind. Als de draden met elkaar in botsing komen en breken, kan een storing ontstaan. (ANP/ Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top