ACTUEEL

Noorden voldoet nog niet aan landelijke calamiteitenrichtlijnen

Noorden voldoet nog niet aan landelijke calamiteitenrichtlijnen

De drie regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en) in Groningen, Drenthe en Friesland hebben besloten af te wijken van de landelijke richtlijnen bij calamiteiten. Tijdens een test bleek namelijk dat ze er anders niet in slagen om binnen twee uur honderd ambulances bij de plek van het incident te krijgen, om slachtoffers snel naar ziekenhuizen in de regio af te voeren.

De opgeschaalde zorg in heel Nederland is op 4 januari om 12 uur overgegaan naar de organisatie van de Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Deze nieuwe organisatie is er op ingericht om bij een calamiteit zo snel en zo veel mogelijk slachtoffers te kunnen afvoeren naar ziekenhuizen binnen en buiten de regio. Zo min mogelijk mensen moeten op de plaats van het incident worden behandeld. Volgens landelijke richtlijnen moeten er binnen twee uur honderd ambulances ter plekke zijn om slachtoffers snel naar de ziekenhuizen af te voeren. Dit lukte de noordelijke regio’s niet, bleek uit een test in de aanloop naar 4 januari.

Minder ziekenhuizen

Naarmate de ziekenhuizen vol raken, moeten de ambulances steeds verder reizen om slachtoffers naar een ander ziekenhuis te brengen. Hank Prinsen van UMCG Ambulancezorg: "Het is een groot gebied waarover ziekenhuizen verspreid zijn in onze regio, dus het duurt lang voordat een ambulance er is." Bovendien zijn er minder ziekenhuizen in het noorden dan in andere regio’s in Nederland. Om deze redenen haalden de ambulancediensten tijdens de test, die bestond uit onder meer een computersimulatie, niet meer dan 70 procent van de norm. De RAV’en concluderen dat de noordelijke infrastructuur afwijkt van andere delen van Nederland en de landelijke norm daarom niet volstaat.

De drie RAV’en in het noorden van het land hebben dan ook besloten af te wijken van de landelijke richtlijnen. Bij een calamiteit zullen ze eerder opschalen en ze willen zorgen voor een grotere behandelcapaciteit op de plaats van het incident. Ook zijn er meer ambulances nodig. Om, in weerwil van de landelijke richtlijnen, meer mensen ter plekke te behandelen, is er een autobus aangeschaft die omgebouwd wordt tot mobiel behandelcentrum.

Extra tijd

Om de landelijke richtlijnen voor de GGB aan te passen op de situatie in Noord-Nederland is extra tijd nodig: de ambulancediensten denken in de loop van 2016 de zaken op orde te hebben. Tot die tijd zullen de drie RAV’en nog gedeeltelijk volgens de bestaande organisatie opgeschaalde zorg aanbieden. Wanneer het noorden definitief 'over' gaat, is nog niet bekend. Om volgens de nieuwe werkwijze in actie te komen bij calamiteiten, moet namelijk ook nog het ambulancepersoneel geschoold en getraind worden. Pas als dat ook achter de rug is, komt de overgangsperiode ten einde en gaat de nieuwe werkwijze in.

De noordelijke regio's zijn de enige die ervoor hebben gekozen af te wijken van de landelijke richtlijnen, vanwege hun infrastructuur. Volgens een woordvoerder van Ambulancezorg Nederland zijn die richtlijnen in de meeste andere regio's één op één overgenomen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top