ACTUEEL

Maasstad en RLM gaan samenwerken rond infectieziekten

Het Maasstadlab van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Regionaal Laboratorium Medische Microbiologie (RLM) in Dordrecht-Gorinchem hebben een intentieverklaring ondertekend. Ze gaan vakinhoudelijk, logistiek, organisatorisch en kwaliteit bevorderend samenwerken op het gebied van de diagnostiek en consultatie van infectieziekten en infectiepreventie.

De twee organisaties onderzoeken de samenwerking de komende periode, met het doel de eerste lijn - in de regio Maas en Merwede - nog beter te bedienen door de krachten te bundelen. Dit moet voordelen opleveren voor ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg, huisartsen, verloskundigen, GGD en eventuele andere partijen in de eerstelijn. De samenwerking moet daarnaast leiden tot meer efficiency. Dit denken het Maastadlab en het RLM onder meer terealiseren door de centralisatie van laboratoriumfuncties,  de afstemming van laboratoriumprocedures en -protocollen en door een gezamenlijk inkoopbeleid.

Verder betekent de samenwerking dat partijen in de eerste lijn één aanspreekpunt hebben voor het hele dienstenpakket aan diagnostiek en advies over infectieziekten en infectiepreventie. "De huidige dienstverlening blijft daarbij voor alle al aangesloten instellingen gegarandeerd", aldus de twee organisaties. Het is de bedoeling dat op termijn ook het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis onderdeel gaat uitmaken van de samenwerking.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top