HRM

Onderzoek naar angstcultuur bij Zorggroep Charim

Onderzoek naar angstcultuur bij Zorggroep Charim

Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de vermeende angstcultuur bij Zorggroep Charim op aandringen van de vakbonden. CNV Zorg & Welzijn en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU) zeggen meldingen van leden te hebben ontvangen over onder meer intimidatie door bestuurder Henk Prins. Hij werd aangesteld nadat de zorginstelling een moeilijke periode had doorgemaakt, waarin sprake was van een angstcultuur.

Werknemers van Charim hebben bij CNV Zorg & Welzijn aan de bel getrokken over intimidatie en angst bij de organisatie. Werknemers zijn bijvoorbeeld angstig om vragen te stellen of om hun mening te geven. Tevens zeggen leden zich door Henk Prins geïntimideerd te voelen als zij hun mening wel geven, volgens Karin Kasper, bestuurder van CNV Zorg & Welzijn. "Leden zeggen dat Henk Prins in vaststellingsovereenkomsten van werknemers Prins heeft laten opnemen dat zij een boete of erger kunnen verwachten als ze naar buiten treden met verhalen over Charim." Medewerkers voelen zich zo geïntimideerd door Prins dat ze alleen maar met Kasper wilden praten onder voorwaarde dat dit anoniem kon.

Bij RMU komen soortgelijke signalen binnen. Woordvoerder Arne Schaddelee rept van "een berg klachten" van medewerkers van de werkvloer. Hij vat die samen als klachten over "willekeur, onbegrip en intimidatie". "Mensen ervaren de werksfeer daardoor als onveilig, men ervaart geen steun vanuit het management, er is geen begrip voor de grote werkdruk, er wordt gelogen, men wordt onder druk gezet." Zowel CNV Zorg & Welzijn als RMU maakt zich grote zorgen. Kasper en Schaddelee zeggen beide te hopen dat er snel duidelijkheid komt over wat er aan de hand is en hoe de problemen opgelost kunnen worden.

Klachten

De klachten over Henk Prins zijn afkomstig van zowel mensen op de werkvloer als medewerkers in het middenkader en hoger. Uit die laatste groep hebben zich bij CNV Zorg & Welzijn veertien mensen gemeld. Kasper: "Dat lijkt weinig, maar het is veel als je bedenkt dat het midden- en hoger kader relatief gezien bestaat uit een kleine groep mensen.” Volgens Schaddelee kwamen er bij de RMU binnen een dag al meer dan tien klachten binnen, van mensen van de werkvloer.

De problemen bij Charim zouden al langer spelen. Het kookpunt lijkt nu bereikt omdat medewerkers niet begrijpen waarom in december twee regiodirecteuren opstapten. Naar aanleiding daarvan hebben medewerkers contact gezocht met CNV Zorg & Welzijn. RMU stuurde een mailing naar de leden met vragen over Charim en kreeg daar volgens Schaddelee veel reacties op. Daarom besloten de vakorganisaties een gesprek aan te vragen met de raad van bestuur. Tijdens dit gesprek, dat afgelopen dinsdag plaatsvond, drongen zij erop aan om een onafhankelijk onderzoek in te stellen.

De zorgorganisatie ging akkoord omdat men wil weten waarom en hoeveel mensen bang zijn, volgens Charim-woordvoerder Rufo Petri. "Je schrikt als je zoiets hoort over je eigen organisatie. We willen graag laten uitzoeken wat er nou precies aan de hand is." Hij wijst erop dat de klachten van medewerkers niet alleen gaan over de bestuurder. "Als het alleen Henk Prins betrof, kon hij opheldering verschaffen. Maar het gaat ook over de organisatie. Daarom moet onderzocht worden wat er nou aan de hand is waardoor de klachten over angst weer opspelen."

Alarmerend

Zowel Kasper als Schaddelee benadrukken dat ze de verhalen van leden niet hebben kunnen controleren. "Wel kennen wij onze leden, gemiddeld genomen, als loyaal en trouw", laat Schaddelee weten. "Men klaagt, zeker in de zorgsector, niet zo snel." Dat er veel klachten in korte tijd binnen zijn gekomen, noemt hij "alarmerend". Kasper van CNV Zorg & Welzijn: "Het zijn forse aantijgingen tegen Henk Prins, die ook goede dingen heeft gedaan sinds hij is aangetreden. En eerlijk is eerlijk: hij staat open voor een onderzoek, dat siert hem."

Aanstaande maandag praten de bonden met twee vertegenwoordigers van Charim en met iemand van de ondernemingsraad (OR). De bonden mogen onderzoeksbureaus aandragen, waarna alle betrokkenen op korte termijn samen gaan beslissen welk bureau het onderzoek zal uitvoeren. In februari gaat het onderzoek waarschijnlijk van start en in april moet het afgerond zijn, volgens Kasper van CNV Zorg & Welzijn. Ze zegt er op toe te gaan zien dat de aanbevelingen van het rapport worden uitgevoerd en geïmplementeerd.

Herhaling

In 2012 is ook onderzoek gedaan naar een angstcultuur bij Charim. Destijds is een aantal maatregelen genomen en het leek beter te gaan. De nieuwe signalen over een angstcultuur worden volgens Kasper snel opgepakt, juist omdat het om een herhaling gaat. "CNV zorg & Welzijn streeft ernaar dat de rust in de organisatie zo spoedig mogelijk terugkeert. Daarvoor moet ook de waarheid boven tafel komen, zodat de werknemers zich weer kunnen richten op hun dagelijks werk waar ze goed in zijn."

Henk Prins trad aan in februari 2013, om leiding te geven aan de herstructurering van de organisatie. Met zijn komst leek de organisatie in rustiger vaarwater te zijn beland. Maar sinds zijn aantreden zijn al vier (regio)directeuren opgestapt. Volgens de Veenendaalse Krant zijn ook meerdere wijk –en locatiemanagers vertrokken. Beschuldigende vingers wijzen op Prins, aldus de lokale krant.

Desgevraagd laat de voorzitter van de raad van toezicht, Maarten van Ginkel, weten: "Nu we hoorden van de signalen naar mogelijk aanwezige angst, gaat ons dat aan het hart. Wij staan volledig achter de stappen die de bestuurder in gezamenlijkheid met vakbonden en OR onderneemt om hierover helderheid te verkrijgen." Het beeld dat nu van Henk Prins wordt geschetst, zegt hij niet te herkennen. "Charim kennen wij als een organisatie die zich, sinds het aantreden van Henk Prins als bestuurder, goed ontwikkelt en alles doet om de wensen, dromen en verlangens van de klanten te realiseren en daarbij ook kijkt naar de medewerkers. Het aangekondigde onderzoek zien wij dan ook als een kans om de werkcultuur verder te verbeteren."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top