ACTUEEL

Stimulans voor zelfmanagement patiënt na hartinfarct

De patiëntenvereniging Hart&Vaatgroep, Isala Hartcentrum in Zwolle en de Noordwest Ziekenhuisgroep starten het project ‘Zelfmanagement in het hart van het zorgproces’. Met dit project willen zij een actieve inbreng van patiënten stimuleren bij de zorg en revalidatie na een hartinfarct.

Tijdens het project wordt gekeken hoe de patiënt de zorg en revalidatie na het hartinfarct ervaart: wat helpt en waar is verbetering mogelijk in het proces van opname tot overdracht naar de eerste lijn? Ook de zorgverleners delen hun ervaringen, inzichten en ideeën. De inbreng van zowel patiënten als zorgprofessionals vormt de basis voor verbeteringen. Te denken valt aan het vernieuwen van voorlichting, consultvoorbereiding door de patiënt, het stellen van doelen door de patiënt, scholing van zorgverleners en aanpassingen in de overdracht.

Het project duurt tot mei 2018 en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Achmea Gezondheidszorg (Zilveren Kruis) en de Hartstichting. Geëvalueerd wordt of de veranderingen uiteindelijk ook leiden tot meer zelfmanagement. Het idee achter zelfmanagement is dat patiënten ook zelf keuzes maken en niet bij alles afhankelijk zijn van zorgverleners. Uit onderzoek van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie blijkt dat patiënten actief betrokken willen zijn bij hun behandeling. Ze vinden het belangrijk dat artsen goed luisteren en meer ruimte geven voor vragen en overleg. Volgens hen geeft hun behandeling dan betere resultaten en verbetert de kwaliteit van hun leven erdoor.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top