Finance

Zaanstad stelt plafond in voor eigen bijdrage Wmo

De gemeente Zaanstad stelt de maximale eigen bijdrage voor voorzieningen uit de Wmo naar beneden bij. Nadat mensen een nieuwe indicatie kregen, bleek de eigen bijdrage in 2015 flink gestegen voor mensen met een midden- en hoger inkomen, zo licht de gemeente toe.

De eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, begeleiding of een woon- of vervoersvoorziening loopt in Zaanstad ook minder snel op als iemand van meerdere voorzieningen gebruik maakt.

"We zagen dat de nieuwe situatie voor sommige mensen extreem uitpakte", legt wethouder Jeroen Olthof uit. "Op het moment dat de eerste klachten binnen kwamen, hebben we geanalyseerd wat er aan de hand was en meteen nieuw beleid geformuleerd. Vooral voor dagbesteding of uitgebreide individuele begeleiding liep de maximale eigen bijdrage hoog op. Denk hierbij aan bijdragen van € 500 per vier weken. In de nieuwe tarieven van 2016 zijn de eigen bijdragen voor bijvoorbeeld dagbesteding teruggebracht tot maximaal € 220. De eigen bijdrage mag geen reden zijn dat mensen zorg gaan mijden."

De eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen wordt volgens een wettelijke regeling berekend en houdt rekening met het inkomen, het vermogen en de samenstelling van het huishouden, en de leeftijd van de aanvrager. Als een huishouden een hoog inkomen heeft of veel spaargeld heeft, betaalt dat huishouden meer aan eigen bijdrage. De maximale eigen bijdrage is wettelijk bepaald; deze is gelijk aan de kostprijs van de voorziening.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top