ACTUEEL

Veel klachten in Enschede over kwaliteit huishoudelijke hulp

Het afgelopen jaar zijn er 283 klachten binnengekomen bij het klachtencommissariaat van de gemeente Enschede. Op basis van de klachten heeft de Nationale Ombudsman aangekondigd om spreekuur te houden onder de bewoners van de stad. Dit schrijft Tubantia.

Hulpbehoevende bewoners van de stad zijn het afgelopen jaar geconfronteerd met een sterke vermindering van het aantal uren, met zorgverleners die niet kwamen opdagen en met ondeskundige zorgaanbieders, aldus de krant. Bij klachtencommissaris Jos Pierey zijn veel klachten binnengekomen over het systeem dat Enschede hanteert bij de verdeling van het aantal zorguren. De gemeente zou geen enkele controle hebben op het gewerkte aantal uren van zorgaanbieders die werkzaam zijn in Enschede. De gemeente betaalt een bedrag en hoopt dat daarvoor de zorg wordt verleend. "Het systeem kan er voor zorgen dat het aantal gewerkte uren wordt geminimaliseerd", zegt Pierey.

De klachtencommissaris noemt het financieringssysteem "een onjuiste prikkel" en beveelt de gemeenteraad aan om het huidige systeem overboord te zetten en te vervangen door een systeem waarbij niet de zorgaanbieder, maar de gemeente de uren verdeelt. Op die manier weet de gemeente beter waar het budget blijft en hoeven cliënten daarover niet te onderhandelen.

Nationale ombudsman

De Nationale Ombudsman houdt inmiddels de gang van zaken in Enschede in de gaten, vanwege de klachten over huishoudelijke hulp. Deze maand bezoekt een team van de Ombudsman Enschede om spreekuur te houden met inwoners. Op basis van de informatie die uit die gesprekken voortkomt bepaalt de Nationale Ombudsman of ook hij een onderzoek gaat uitvoeren naar de huishoudelijke hulp in de stad.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top