HRM

Zorgverleners positief over werk, niet over werkdruk

Zorgverleners positief over werk, niet over werkdruk

Zorgverleners zijn veelal positief over hun werk, maar zijn over de werkdruk minder te spreken dan in voorgaande jaren. Dit blijkt uit het monitoronderzoek ‘Aantrekkelijkheid van werken in de zorg’ uitgevoerd door het NIVEL onder de leden van het Panel Verpleging & Verzorging.

Verpleegkundigen, verzorgenden, agogisch begeleiders en praktijkondersteuners geven hun baan gemiddeld een 7,6 als rapportcijfer. Ze zijn trots op het werk in de zorg (83 procent), gaan met plezier naar het werk (85 procent) en vinden het werk inhoudelijk leuk (91 procent).

Over de groeimogelijkheden, leiding en contacten met collega’s waren zorgverleners in 2015 even tevreden als in 2009, 2011 en 2013. Over de werkdruk zijn ze in 2015 minder content, stelt het NIVEL vast. Verlaging van de werkdruk zou hun werk aantrekkelijker, meent 72 procent van hen. De helft denkt zelf beter te kunnen functioneren als het minder druk zou zijn. Maatregelen om de werkdruk te verminderen worden onvoldoende ingezet, vindt ruim de helft.   

Minder regeldruk gewenst

Met name administratieve taken zouden de werkdruk verhogen. "Zorgpersoneel heeft vaak problemen met de hoeveelheid administratief werk", zegt NIVEL-onderzoeker Erica Maurits. "Hierbij kan meespelen dat het nut van registraties onvoldoende duidelijk is en registraties onvoldoende aansluiten bij de zorg voor hun cliënten. Het is belangrijk na te gaan hoe we de ervaren regeldruk kunnen verminderen."

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top