Finance

UMCG maakt ruimte voor innovatie en verbouw

UMCG maakt ruimte voor innovatie en verbouw

Het UMC Groningen (UMCG) investeert de komende jaren in een nieuw operatiecentrum, nieuwe intensive care units en een acute opnameafdeling. Ook komt er een nieuwe clusterindeling van poliklinieken, waarbij de zorg rond patiëntgroepen is georganiseerd in plaats van rond medische specialismen, zodat de zorg efficiënter en meer patiëntgericht wordt.

Dit maakte het UMCG bekend tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst.

Om de investeringen mogelijk te maken, moet de bedrijfsvoering volgens het ziekenhuis efficiënter. Zo kan het UMCG naar eigen zeggen "èn blijven innoveren èn financieel gezond blijven". Daarom gaat het UMCG vier jaar lang 10 miljoen euro aan besparingen realiseren door onder meer kritisch te kijken naar inkoop, externe inhuur, standaardisatie van werkprocessen en een efficiëntere inzet van diagnostiek. Tegelijkertijd worden scherpe keuzes gemaakt in het zorgaanbod door te focussen op de complexe zorg en de basiszorg over te dragen.

Volgens Jos Aartsen, de voorzitter van de raad van bestuur, behoort het tot de publiek-maatschappelijk taak van een UMC om te innoveren en complexe zorg te bieden aan patiënten die hiervoor nergens anders terecht kunnen. Het aantal patiënten met kanker stijgt, orgaantransplantaties nemen toe en in de acute zorg zal verdere concentratie plaatsvinden. "Het zorglandschap verandert en samen met de regio nemen we het voortouw om ervoor te zorgen dat patiënten de beste behandeling op de juiste plek krijgen", aldus Aartsen. "Dat betekent ook dat we de oncologische zorg voor patiënten goed regelen en dat we in de Duitse grensregio gezamenlijk optrekken in infectiepreventie en antibioticaresistentie. Dat doen we door te investeren in ketenzorg en in het bouwen van vitale netwerken."

Prijzen

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werden traditiegetrouw drie prijzen uitgereikt. Hiddo Lambers Heerspink, onderzoeker bij Klinische Farmacologie, won de Onderzoeksprijs voor zijn onderzoek naar medicatie tegen type 2 diabetes. De Zorgprofessional van het Jaarprijs is uitgereikt aan Anda Hazenberg, verpleegkundig specialist bij het Centrum voor Thuisbeademing, voor haar innovatieve onderzoek naar het instellen van chronische ademhalingsondersteuning van patiënten in de thuissituatie. De Onderwijs- en Opleidingsprijs is overhandigd aan Janniko Georgiadis, universitair docent en hoofd van Anatomie(-onderwijs), voor het vormgeven van vernieuwend onderwijs met gebruik van digitale hulpmiddelen. Het UMCG ontving zelf ook een prijs: als eerste umc is het nu integraal gecertificeerd volgens het ISO 9001:2008 kwaliteitsmanagementsysteem.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top