ACTUEEL

UMC’s bungelen onder aan transparantiebenchmark

UMC’s bungelen onder aan transparantiebenchmark

De universitaire medische centra (UMC’s) zijn weinig transparant over hun maatschappelijke doelstellingen. In de jaarlijkse transparantiebenchmark van het Ministerie van Economische Zaken staan de academische ziekenhuizen op een zestiende plek, net boven de farmasector, die op de zeventiende en laatste plaats is terug te vinden.

Met de benchmark laat het ministerie van Economische Zaken (EZ) zien hoe transparant organisaties verslag doen van hun maatschappelijke activiteiten. Wat de overheid betreft is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nauw verbonden met heldere verslaglegging over de activiteiten op dit gebied. Voor de EZ-benchmark wordt met name gekeken naar beleid en resultaten, betrouwbaarheid, duidelijkheid, managementaanpak, bedrijfsmodel, relevantie, responsiviteit en samenhang. Voor elk van deze aspecten kunnen organisaties punten scoren tot een bepaald maximum.

Grote verschillen

De UMC’s laten gemeten naar de door EZ gehanteerde transparantie-maatstaven grote onderlinge verschillen zien. Het Radboudumc steekt met een score van 126 punten ruim boven de andere UMC’s uit. Met dit puntentotaal komt het academische ziekenhuis in Nijmegen in de EZ-benchmark net in de top honderd van meest transparante organisaties (95 op een totaal van circa 500). Het UMCG, VUmc en Erasmus MC komen niet verder dan respectievelijk 36, 36 en 33 punten.

Het sectoroverzicht wordt qua gemiddelde score aangevoerd door de sector ‘transport, gevolgd door ‘consumentenproducten’ en ‘energie, olie en gas’. De sector ‘banken en verzekeraars’, waaronder ook de zorgverzekeraars vallen, komt met een gemiddelde score van 108 op een vierde plaats. Als het op individuele organisaties aankomt scoort AKZO Nobel het beste in de EZ-benchmark, gevolgd door Philips en Unilever. De hoogst genoteerde zorg gerelateerde organisatie is Achmea, waar zorgverzekeraar Zilveren Kruis deel van uitmaakt, op plek 22.

De Transparantiebenchmark wordt ieder jaar uitgevoerd. In opdracht en onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ is de benchmark in 2015 uitgevoerd door EY (voorheen: Ernst & Young). Een aantal werkzaamheden, met name gericht op communicatie, zijn voor 2015 uitbesteed aan MVO Nederland.

 

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Marjon Olijdam

26 januari 2016

Een projectgroep van Amsterdamse ziekenhuizen, aangevuld met leden van Milieuplatform Zorgsector (MPZ), heeft een set goed meetbare MVO-indicatoren gemaakt die het gemakkelijker maken om kwantitatieve doelen te formuleren en impact te meten. Ik verwacht dat dit ook een prima basis is UMC's: https://tool.mvobalans.nl/zorginstelling/

Top