HRM

Sutfene snijdt in formatie

Zorgaanbieder Sutfene in Zutphen gaat 3 miljoen euro bezuinigen op de personeelskosten. De organisatie schrapt zeventig formatieplaatsen. Gedwongen ontslagen zijn niet uit te sluiten.

Sutfene ziet zich tot de reorganisatie genoopt door de lagere tarieven, waardoor Sutfene verlies lijdt op de zorgverlening. Daarnaast is de samenstelling van het personeel –net als bij veel andere zorginstellingen- onvoldoende toegesneden op de veranderende zorgvraag. Die veranderende vraag vergt een hoger deskundigheidsniveau. Met het oog hierop is momenteel een groep van bijna honderd medewerkers in opleiding. Sutfene heeft middelen vrijgemaakt om ook nog een nieuwe groep medewerkers de mogelijkheid tot opleiden te bieden.

Om de beoogde bezuiniging van 3 miljoen euro op het formatiebudget te realiseren voert Sutfene een wijziging door in de functiemix (het aantal formatieplaatsen per functieniveau). Dit betekent dat zowel in het zorgproces en als bij de ondersteunende diensten functies komen te vervallen.

Gedwongen ontslagen

Sutfene kan gedwongen ontslagen niet uitsluiten. Wel streeft de zorgaanbieder er naar ontslagen werknemers zoveel mogelijk te begeleiden van werk naar werk. Sutfene noemt in dit verband de mogelijkheden tot het volgen van een opleiding (bijvoorbeeld tot Verzorgende IG) of solliciteren op interne vacatures.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top