ACTUEEL

Nieuwe voorzitter Regionale Toetsingscommissies Euthanasie

Ministers Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie hebben Jacob Kohnstamm benoemd tot coördinerend voorzitter van de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE’s). Hij treedt aan op 1 april 2016.

Kohnstamm is voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen College bescherming persoonsgegevens), sinds 2004. Zijn tweede en laatste benoemingstermijn loopt op 1 augustus 2016 af. Tot die datum zal hij het voorzitterschap van de Autoriteit Persoonsgegevens in part time-verband vervullen. Als afgestudeerd jurist werkte hij eind jaren zeventig en begin jaren tachtig als advocaat.

Kohnstamm is lang werkzaam geweest in de politiek. In 1981 werd hij gekozen tot lid van de Tweede Kamer voor D66. Van 1982 tot 1986 was hij partijvoorzitter. Tot 1994 was Kohnstamm woordvoerder op verschillende dossiers waaronder volksgezondheid, binnenlandse zaken en politie. In 1994 werd hij staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Kok I, waarna hij in 1999 lid werd van de Eerste Kamer.

Kohnstamm volgt Willie Swildens-Rozendaal op, wiens benoemingstermijn op 1 januari 2016 afliep. Momenteel neemt Paul van Wersch de functie waar. Kohnstamm wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

Toetsingscommissies

Nederland kent vijf regionale toetsingscommissies euthanasie. De toetsingscommissies beoordelen of een arts die euthanasie heeft uitgevoerd of hulp bij zelfdoding heeft verleend, zich heeft gehouden aan de zorgvuldigheidseisen die zijn beschreven in de wet. De toetsingscommissies zijn onafhankelijk in hun oordeelsvorming en rapporteren jaarlijks.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top