ACTUEEL

Jong gehandicapten: VVD gijzelt ratificatie VN-verdrag

Kortzichtig, laf, onmaatschappelijk, onparlementair en discriminerend; actiegroep ‘Wij Staan Op!’ heeft geen goed woord over voor de opstelling van de VVD inzake de ratificering van het VN-verdrag over de rechten van mensen met een beperking.

De Tweede Kamer spreekt zich op 19 januari uit over de ratificatie van dit verdrag. In een amendement pleitte Otwin van Dijk (PvdA) afgelopen week voor toegankelijkheid als een wettelijke norm. De VVD ging hier voor liggen en dreigde als ultimum remedium de hele ratificatie van het VN-verdrag te blokkeren. In en open brief aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer laat ‘Wij Staan Op!’ weten dit “een schandelijke gijzeling” te vinden, die getuigt van een “ondemocratische en discriminerende houding”.

Tandeloze tijger

“De VVD wil van de ratificatie een tandeloze tijger maken, door de toegankelijkheid van de samenleving niet als norm te zien maar als een streven voor de komende twintig, dertig jaar”, schrijven de actievoerders. “Dit maakt de ratificatie tot een nietszeggende handeling die slechts een voortzetting van het huidige beleid betekent. Het huidige beleid heeft als belangrijkste effect gehad dat vele mensen met een beperking tot inactiviteit, chronische vermoeidheid en werkloosheid worden gedwongen, omdat de samenleving te weinig voorzieningen treft om hen te laten participeren.”

Kosteloos

Volgens ‘Wij Staan Op!’ snijdt het argument van de VVD dat een wettelijke verplichting tot onbeheersbare financiële consequenties leidt, geen hout. “Veel inclusieve maatregelen zijn kosteloos en meeliftend op bestaande initiatieven in te bouwen. In de uitvoering van het amendement zijn talloze manieren te bedenken waarin aanpassingen die leiden tot disproportionele investeringen, kunnen worden vertraagd of uitgesmeerd.”

Volgens ‘Wij Staan Op!’ verraadt “de halsstarrige opstelling van de VVD dat zij feitelijk überhaupt niet bereid is te investeren in een inclusieve samenleving. Dit vindt Wij Staan Op! niet alleen kortzichtig en laf, maar ook onmaatschappelijk, onparlementair en discriminerend.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top