Finance

Waarborgfonds verwelkomt nieuwe toezichthouders

De raad van toezicht van het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft drie nieuwe leden. Het betreft Jozien Bensing, Peter van Lieshout en Mieke Ockhuizen.

Jan Hamel is eind 2015 vanwege het eindigen van zijn formele zittingstermijn afgetreden als lid en voorzitter van de raad van toezicht. De voorzittershamer is overgenomen door Victor Goedvolk ,

Psycholoog Bensing is hoogleraar aan de Universiteit Utrecht (UU) en toezichthouder bij onder meer TNO, Flevo Ziekenhuis, MST en revalidatiecentrum De Hoogstraat. Ook oud-VWS-topambtenaar Van Lieshout is psycholoog en parttime hoogleraar aan de UU. Daarnaast is hij voorzitter van de raad van toezicht van onder meer Careyn en NictiZ. Ockhuizen gaf elf jaar leiding aan de aanbieder van gehandicaptenzorg ORO en is toezichthouder bij Mosae Zorggroep   .

Samen met Goedvolk, Alexandra van Huffelen, Peter Leijh en Frans Rutten completeren de drie nieuwe leden de raad van toezicht, die daarmee weer op sterkte is.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

H.Groet

18 januari 2016

Geen van de grondstoffen die in medicijnen worden verwerkt zijn de laatste jaren schaars geworden op de wereldmarkt. Het lijkt erop, dat deze vermeende schaarste een nieuwe strategie is van farmaceutische bedrijven, die hun winsten schaamteloos verder willen opdrijven. Zonder daarbij hun sociaal en maatschappelijke verantwoordelijkheid in acht te nemen. Winstmaximalisatie noemt men dat.

Bovendien komen wij, consumenten en overheden, steeds meer klem te zitten in de tang van grote multinationals, die de dienst willen uitmaken en op allerlei manieren hun wil willen opleggen.

Deze ontwikkeling kan alleen worden gestopt als er een loyale en veel betere samenwerking tot stand komt tussen de EU lidstaten.

Top