HRM

'Baas is baziger dan hij zelf denkt'

'Baas is baziger dan hij zelf denkt'

Dertig procent van de medewerkers vindt de eigen baas 'directief', oftewel bazig. De baas ziet dat zelf heel anders: slechts vijf procent van de leidinggevenden vindt van zichzelf dat hij een directieve leiderschapsstijl heeft. Dit blijkt uit het Nationaal Leiderschapsonderzoek.

Leidinggevenden en medewerkers denken heel verschillend over hiërarchie en bureaucratie: waar 59 procent van de leidinggevenden zegt dat hiërarchie en bureaucratie in hun organisatie verleden tijd zijn, vindt maar liefst 68 procent van de medewerkers dat dit nog zeker niet het geval is. Ondanks de verschillen van inzicht behouden de meeste medewerkers breed vertrouwen in het beleid van hun leidinggevenden. Ook vinden medewerker en zijn leidinggevende elkaar in hun visie op talent. Beiden zijn het erover eens dat talent cruciaal is voor de toekomst van hun organisatie.

Opvallend is dat er vaak veel verschil zit tussen hoe leidinggevenden zichzelf zien en hoe hun medewerkers dat beoordelen. Leidinggevenden geven zichzelf een 7,6 voor hun leiderschapsstijl, terwijl de medewerkers daar maar een 6,4 voor over hebben. 90 Procent van de leidinggevenden stelt dat binnen de door hem uitgezette koers de medewerkers de vrijheid krijgen om de doelstellingen te realiseren. Slechts 62 procent van de medewerkers deelt deze mening. Daarnaast vindt 47 procent van de leidinggevenden en 56 procent van de medewerkers dat de CEO vaak onzichtbaar is.

Over het succesvol laten functioneren van teams zijn zowel leidinggevenden als medewerkers het eens dat men situationeel moet kijken naar talent en hoe dit in te zetten (leidinggevenden: 97 procent, medewerkers: 94 procent). Dat houdt in dat men niet alleen het talent als individu beoordeelt, maar vooral ook kijkt naar het team als geheel en per taak bepaalt welk talent in de lead moet zijn. Maar ook hier geldt dat wat in theorie wenselijk is, in de praktijk lang niet altijd wordt toegepast. Zowel bij leidinggevenden als bij de medewerkers geeft slechts één op de vier aan dat het normaal is dat medewerkers rouleren waarbij ze steeds op hun talent worden ingezet.

Toekomst van de organisatie

Medewerkers hebben vertrouwen in het beleid van de organisatie, maar leidinggevenden hebben hier meer vertrouwen in. Daarnaast zijn leidinggevenden significant positiever over de toekomst van de organisatie. 73 Procent van de leidinggevenden verwacht dat hun organisatie over drie jaar sterker is dan nu. Ten opzichte van 2014 (67 procent) is dit een significante stijging. Van de medewerkers verwacht 42 procent een sterkere positie en 40 procent verwacht ongeveer eenzelfde positie als nu. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan die van 2014.

Het Nationaal Leiderschapsonderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd onder leidinggevenden. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Initial Concept, communicatieadviesbureau Winkelman Van Hessen, de redactie van Management Team en leiderschapsinstituut de Baak. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. Aan het kwantitatieve deel deden dit jaar 542 leidinggevenden en 116 van hun medewerkers mee. Voor het kwalitatieve deel werden 16 leidinggevenden geïnterviewd. De leidinggevenden uit het onderzoek werken in uiteenlopende sectoren, waaronder de zorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top