ACTUEEL

Dirk Ruwaard benoemd tot voorzitter raad van advies NZa

Dirk Ruwaard is benoemd tot voorzitter van de raad van advies bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De benoeming is voor een periode van vier jaar en kan eenmaal worden verlengd.

Ruwaard is hoogleraar Public Health and Health Care Innovation en voorzitter van de vakgroep Health Services Research bij het Maastricht UMC+/ de Universiteit Maastricht. Hij is arts, gespecialiseerd als arts Maatschappij en Gezondheid, met een speciale interesse op het gebied van de epidemiologie, de organisatie van de (publieke) gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid. Van 2006 tot 2010 was hij directeur Publieke Gezondheid en plaatsvervangend directeur-generaal Volksgezondheid bij het ministerie van VWS. Van 2003 tot 2006 verbleef hij in de Verenigde Staten en vertegenwoordigde hij het ministerie van VWS in de VS en Canada. Daarvoor werkte hij in verschillende functies bij het RIVM.

Hiermee is het eerste lid van de raad van advies benoemd. Binnenkort verwacht de NZa nog twee leden te benoemen. De raad van advies bestaat uit maximaal vijf leden, vergadert minstens twee keer per jaar en is een onafhankelijk adviseur van de raad van bestuur. De raad adviseert over strategische beleidsthema's, de strategische agenda van de NZa en nationale en internationale ontwikkelingen die van belang zijn voor de NZa. De raad van bestuur informeert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de adviezen van de raad van advies en geeft daarbij aan wat zij met deze adviezen heeft gedaan.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top