Finance

Nederland levert effectieve kankerzorg in laatste levensfase

De ziekenhuiskosten in de laatste zes levensmaanden van patiënten met kanker bedragen in Nederland gemiddeld 10 duizend euro. Dit is ongeveer evenveel als in Engeland, maar lager dan in België, Duitsland, Verenigde Staten en Noorwegen.

In Canada bedragen de ziekenhuiskosten in de betreffende periode zelfs het dubbele. Dat blijkt uit eren internationale studie waarvan de uitkomsten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of the American Medical Association (JAMA).
“We doen het best goed in Nederland”, concluderen VUmc-onderzoekers Bregje Onwuteaka-Philipsen en Mariska Oosterveld-Vlug op basis van het onderzoek. “De kwaliteit van de zorg is goed, tegen relatief lage kosten. ”

De relatief lage ziekenhuiskosten voor Nederlandse patiënten hebben onder meer te maken met het relatief lage percentage patiënten dat in het ziekenhuis overlijdt: 29 procent. Alleen in de Verenigde Staten is dat lager (22 procent). Percentages zijn het hoogst in België en Canada, waar ruim de helft van de kankerpatiënten in het ziekenhuis overlijdt.

Weinig opnames

“Daarnaast heeft het te maken met verschillen in zorg en behandeling die gegeven worden. Zo zijn er in Nederland relatief weinig opnames op de intensive care in de laatste zes maanden en wordt er minder vaak nog chemotherapie geven,” aldus Mariska Oosterveld-Vlug. Waar in Nederland maar 1 op de 10 patiënten in de laatste zes maanden van hun leven een intensive care opname krijgt, geldt  dit in de VS voor  4 op de 10 patiënten.

Ziekenhuisopnames, IC-opnames en chemotherapie in de laatste levensmaand worden wel gezien als kwaliteitsindicatoren van zorg aan het levenseinde. “In dat opzicht doet Nederland het dus ook relatief goed vergeleken met andere landen. Al is er waarschijnlijk nog ruimte voor verbetering. 43 Procent van de patiënten heeft bijvoorbeeld nog een of meer ziekenhuisopnames in de laatste maand. Uit ander onderzoek weten we dat een deel daarvan vermijdbaar is,’’ zegt Onwuteaka-Philipsen, hoogleraar levenseindeonderzoek VUmc. “Een mogelijke verklaring dat Nederland het relatief goed doet is dat het beleid in Nederland gericht is op het thuis geven van zorg in de laatste levensfase door huisarts en wijkverpleegkundigen.”

Database

Onderzoekers uit zeven landen hebben voor hun eigen land de gegevens van ziektekostenverzekeraars geanalyseerd. Vaak in combinatie met gegevens uit ziekenhuisregistraties en statistieken van doodsoorzaken. In Nederland is hiervoor gebruik gemaakt van de Achmea Health Database, de ziekenhuisregistratie LMR (Landelijke Medische Registratie) en de doodsoorzakenstatistiek van het CBS.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top