ACTUEEL

Schippers: nog veel lucht in prijzen dure geneesmiddelen

Minister Schippers ziet ‘nog veel lucht in de prijzen van dure geneesmiddelen’. Later in het eerste kwartaal komt ze met concrete plannen om iets te doen aan de hoge prijzen van met name innovatieve geneesmiddelen.

Dit blijkt uit antwoord van de minister op vragen uit de Tweede Kamer. Aanleiding voor de Kamervragen is een recent onderzoek naar de beprijzing van dure geneesmiddelen binnen Europa. Hieruit blijkt dat de prijzen sterk uiteen lopen, zonder dat hier een duidelijke verklaring voor bestaat.

De prijsverschillen blijken vooral in de kortingen te zitten die de farmaceuten zorgaanbieders geven. Deze kortingspercentages lopen per land uiteen van enkele procenten tot meer dan 50 procent. Voor sommige middelen zijn verschillen gevonden die tot 58 procent van de hoogste prijs belopen. Nederland komt er bij deze kortingen bekaaid vanaf. Voor zeven van de negen onderzochte middelen staat Nederland in de top 3 van landen met de hoogste prijzen. 

In een reactie op de uitkomsten laat Schippers weten dat er –zoals ze al langer denkt- “klaarblijkelijk nog veel lucht in de prijzen van dure geneesmiddelen zit en de prijzen van deze dure geneesmiddelen omlaag kunnen.”  

Inkoopmacht

Volgens Schippers onderstreept het onderzoek het belang van transparantie over de prijzen. Verder vindt ze dat er wat moet gebeuren aan de hoge prijzen van (innovatieve) geneesmiddelen in het algemeen. Ze wijst in dit verband op de noodzaak van versterking van de inkoopmacht, zodat  Nederlandse ziekenhuizen en kankercentra hogere kortingen kunnen bedingen. Ze belooft hier in de Tweede Kamer op terug te komen als ze later n het eerste kwartaal  de visie geneesmiddelen presenteert.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Piet de Bekker

21 januari 2016

Bijzonder om inkoop 'zodat ook wij hogere kortingen kunnen bedingen' als oplossing te noemen. Dat verschuift het probleem naar andere landen met zwakke inkoop. Het start toch met een lagere initiële prijsstelling door de fabrikant die meer aansluit bij kosten plus eerlijke marge? Dat helpt bovendien de kosteneffectiviteit van een middel waardoor het sneller en breder beschikbaar kan komen ...

Top