ACTUEEL

Mantelzorgerwaardering blijft op de plank liggen

Een deel van het geld dat gemeenten van het Rijk krijgen om mantelzorgers te waarderen, blijft op de plan liggen. Mantelzorgers komen het geld niet altijd ophalen. Dit schrijft Binnenlands Bestuur.

Gemeenten kregen in 2015 70 miljoen euro van het Rijk om mantelzorgers te waarderen. Dit jaar is daar 100 miljoen voor beschikbaar. Maar gemeenten lijken mantelzorgers niet voldoende te bereiken, aldus Binnenlands Bestuur. Mantelzorgers op hun beurt weten de gemeente soms niet te vinden. Zij halend de financiële waarderingen niet altijd op. In de gemeente Olst Wijhe, bijvoorbeeld, haalden vorig jaar slechts honderd mensen hun waardering van 30 euro op, terwijl in 2014 nog vijfhonderd mensen hun mantelzorgcompliment van 200 euro in ontvangst namen.

Waarom mensen het geld niet komen ophalen, is onbekend. Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers, oppert dat gemeenten mantelzorgers niet genoeg in het vizier hebben en soms niet duidelijk genoeg communiceren over de waardering voor mantelzorg. Mede daardoor zouden mantelzorgers vaak niet weten dat ze in aanmerking komen voor een kleine financiële geste van de gemeente.

Buiten de gemeentegrenzen

Een ander probleem is volgens Mezzo dat gemeenten soms geen waardering hebben voor mantelzorgers uit andere gemeenten, terwijl de persoon die mantelzorg krijgt wél in hun gemeente woont. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle mantelzorgers die in de gemeente actief zijn, ook voor degenen die buiten de gemeentegrenzen wonen. Ambtenaren zouden regelmatig verwijzen naar de verkeerde instantie als mensen zich melden voor de mantelzorgwaardering. Ze verwijzen naar Mezzo of de Sociale Verzekeringsbank. Mezzo heeft samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van VWS een handreiking gemaakt voor het waarderen van mantelzorgers.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Yvonne Krol

24 januari 2016

In dit artikel staat: "Waarom mensen het geld niet komen ophalen, is onbekend. " Ik ben al jaren mantelzorger van mijn man. In 2014 ontving hij een brief van de gemeente waarin hij kon aangeven aan wie de gemeente een mantelzorgcompliment ad € 200 zou kunnen uitkeren. Dit compliment werd dus AANGEBODEN. In 2015 moesten we erom VRAGEN. Bovendien zou het worden uitgekeerd als cadeaubon ter waarde van € 50. Dat was onze eer te na. Wij hebben dit "compliment" niet aangevraagd. Bovendien gaat dit compliment voorbij aan de kern van het probleem.

De overheid en werkgevers blijven achter in waardering. Werkgevers doen nog te vaak moeilijk als een mantelzorger af en toe van het werk weggeroepen wordt voor mantelzorgtaken. En de overheid legt een steeds grotere druk om mantelzorg te verlenen, maar stelt daar niets tegenover. 73 procent van de mantelzorgers maakt extra kosten: reiskosten, huishoudelijke hulp, extra was, uitgaven voor ontspannende bezigheden en hulpmiddelen om het huis op orde en veilig te houden voor hun naaste. Naast deze extra kosten gaat het inkomen vaak ook nog eens achteruit omdat men minder of niet meer gaat werken om mantelzorg te kunnen verlenen.

Mantelzorgers besparen de samenleving veel geld en vragen de overheid hen daarin financieel tegemoet te komen. De overheid kan meer doen om mantelzorgers, een zwaar belaste groep, ook in materieel opzicht te ondersteunen.

V. Valk

24 januari 2016

Mantelzorg kun je maar beter niet melden bij de gemeente want het risico gekort te worden op zorg is dan groot. De mantelzorger krijgt dan nog meer taken toegeschoven. Bovendien is dat compliment een lachertje. Raar dat de gemeente niet snapt dat het geld 'op de plank' blijft liggen. Is dat zo of is er allang iets anders mee gedaan?

Top