ACTUEEL

FNV bezorgd over zorgbeleid in het noorden

FNV Zorg & Welzijn en FNV Senioren dagen de zestig gemeenten in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe uit om samen met de bond kritisch te kijken naar hun zorgbeleid. FNV nodigt deze gemeenten uit om het gevoerde beleid te evalueren en te kijken hoe zij hun beleid kunnen bijstellen.

Naar aanleiding van het onlangs gesloten Zorgakkoord kunnen de verantwoordelijke wethouders binnenkort een uitnodiging van de FNV verwachten om te praten over de ontstane problemen binnen de thuiszorg. FNV-bestuurder Riek van Kampen: "De zorgtaken zijn het afgelopen jaar verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Er gaat hier echter veel niet goed; mensen verliezen hun zorg en vele zorgverleners hun baan." Om die reden wil de vakbond samen met de gemeenten het gevoerde, lokale beleid evalueren.

De FNV heeft het afgelopen jaar door het hele land actie gevoerd tegen wat zij de verslechtering van de zorg noemt. "Het kabinet bezuinigt te veel en te snel. Veel gemeenten hebben de bezuinigingen één-op-één doorvertaald naar de zorgaanbieders. Er is al duidelijk gebleken dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg, om nog maar te zwijgen over de werkgelegenheid binnen deze sector."

Broodnodige banen

De FNV gaat haar leden vragen naar hun ervaringen met het gevoerde beleid binnen hun gemeente. De vakbond wil de ervaringen vervolgens tijdens een bijeenkomst bespreken met de verantwoordelijke wethouders, "met als doel de kwaliteit van de zorg weer terug te brengen op het niveau waarop het hoort en de broodnodige banen binnen de sector te waarborgen".

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top