Finance

Catharina gaat 24 miljoen euro besparen

Catharina gaat 24 miljoen euro besparen

Onder de naam Slim Fit gaat het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven de komende drie jaar structureel 24 miljoen euro besparen. Dit komt neer op een besparing van 2 procent per jaar. De maatregelen zijn volgens het ziekenhuis nodig om te kunnen blijven investeren in kwalitatief goede zorg en innovatie.

Het Catharina Ziekenhuis ziet, net als veel andere ziekenhuizen, de opbrengsten stagneren. De groei van het collectieve ziekenhuisbudget is door de overheid gemaximeerd. Ook zorgt het verhoogd eigen risico voor een rem op het zorggebruik van de consument.

'Academische zorg'

Daarnaast biedt het Catharina Ziekenhuis als tertiair centrum relatief veel dure zorg aan. Patiënten met complexe aandoeningen (hart- en vaatziekten en kanker) worden door andere ziekenhuizen in de regio doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis, dat daarmee een bijzondere ‘academische’ rol voor de regio vervult. Daarenboven stellen overheid en zorgverzekeraars hogere kwaliteitseisen aan de zorg. “Dat betekent dus dat op lange termijn de opbrengstenkant stagneert, terwijl de kosten verder doorstijgen”, aldus het Catharina Ziekenhuis in een persverklaring.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden wil het ziekenhuis de zorg ‘slimmer’ organiseren waardoor het ziekenhuis ook in de toekomst financieel ‘fit’ blijft. Doel van het Slim Fit-programma is om elk jaar geld over te houden dat geïnvesteerd kan worden in hoogwaardige complexe zorg voor onder meer het Catharina Kanker Instituut en het Catharina Hart- en vaatcentrum.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top