Vastgoed

Beleggingsvolume zorgvastgoed verdrievoudigd

Beleggingsvolume zorgvastgoed verdrievoudigd

Er ontstaat steeds meer belangstelling voor het Nederlandse zorgvastgoed bij beleggers. In 2015 werd voor 338 miljoen euro geïnvesteerd. In 2013 lag dit jaarlijkse investeringsvolume nog op 100 miljoen. Dit blijkt uit een rapport van Syntrus Achmea Real Estate & Finance en CBRE. Driekwart van de investeringen worden in de care gedaan.

Joost de Baaij, Senior Research Analyst bij Syntrus Achmea stelt dat zorgvastgoed steeds vaker gezien wordt als een goede aanvulling op een bestaande vastgoedportefeuille. “De herziening van het stelsel van langdurige zorg en de transitie naar meer marktgedreven zorg hebben de ontwikkeling van moderne, toekomstbestendige zorgconcepten in de hand gewerkt. Daar komt bij dat de huurinkomsten in deze sector minder conjunctuurgevoelig zijn en dat zorgwoningen een uitstekend beleggingsalternatief zijn voor schaars beschikbare reguliere huurwoningen”

Syntrus Achmea beheert onder andere het Achmea Dutch Health Care Property Fund waar op dit moment meer dan 212 miljoen euro in zit, verdeeld over 12 zorgvastgoedobjecten. Eén van de objecten is het afgelopen week geopende woon- en zorggebouw de Makroon in Amsterdam. Het doel van het fonds is om een portefeuille in de zorg op te bouwen van 500 miljoen euro met een geschat rendement van 7%.  

Wonen en zorg

De belangstelling van beleggers wordt met name vergroot door een aantal ontwikkelingen in Nederland op het gebied van wonen en zorg. Zo speelt de vergrijzing een grote rol, maar ook het scheiden van wonen en zorg is van groot belang. Hierdoor zullen in de komende jaren veel ouderen langer thuis blijven wonen, terwijl de invloed van de overheid op de huisvesting afneemt.

Een andere reden voor de toenemende vraag naar alternatieve financiering is dat woningcorporaties zich als gevolg van de nieuwe woningwet meer moeten focussen op sociale huisvesting. Zorginstellingen vallen als gevolg hiervan steeds vaker buiten de boot als het om nieuwe investeringen gaat.

Buitenland

Opvallend is dat er een groeiende belangstelling is van buitenlandse beleggers voor het zorgvastgoed in Nederland, al zijn de investeringen per transactie met 10,5 miljoen euro nog betrekkelijk gering in vergelijking met andere sectoren. De internationale belangstelling komt al een aantal jaar vanuit met name België, de Verenigde Staten en Zwitserland. Maar ook in Duitsland, Groot Brittannië en vanuit Azië ontstaat er steeds meet belangstelling voor de Nederlandse markt. 

In december werd bijvoorbeeld bekend dat de Belgische vastgoedinvesteerder Cofinimmo twee nieuwe vastgoedobjecten en een opdracht voor de bouw van een object in Nederland heeft verworven voor in totaal 30 miljoen euro. Naar schatting heeft Cofinimmo naar schatting zo'n 60.000 vierkante meter aan Nederlands zorgvastgoed in portefeuille. 

Jeroen Hermus, Associate Director Healthcare CBRE ziet steeds meer partijen interesse tonen voor de zorgvastgoedmarkt in Nederland: “Mede door de lage rentestand en de goede perspectieven is het beleggingsvolume in Nederland in 2015 gestegen naar 338 miljoen euro. De eerste transacties van beleggers uit onder meer België, Zwitserland, de Verenigde Staten en Azië hebben reeds plaatsgevonden. Wij verwachten dat door de toenemende marktwerking in de sector het beschikbare aanbod van goede beleggingsproducten en het volume verder zullen toenemen.”

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top