ACTUEEL

Farma wil gezamenlijke aanpak geneesmiddelenresistentie

Meer dan 80 internationale bedrijven gespecialiseerd in geneesmiddelenontwikkeling, biotechnologie en diagnostica en een aantal industriële brancheorganisaties hebben de handen ineen geslagen om geneesmiddelenresistentie terug te dringen. Tijdens het World Economic Forum in Davos in Zwitserland presenteerden ze op 21 januari een verklaring.

De ondertekenaars doen een oproep aan overheden en bedrijfsleven om samen op te trekken in de strijd tegen geneesmiddelen-resistente infecties, de zogenoemde ‘super-bugs’. In de verklaring wordt bovendien voor de eerste keer uiteengezet hoe overheden en bedrijfsleven moeten samenwerken om duurzame investeringen in nieuwe producten, die nodig zijn om de uitdagingen van de toenemende resistentie tegen geneesmiddelen het hoofd te bieden, te ondersteunen.

Het is voor het eerst dat al deze partijen het eens zijn over uitgangspunten voor mondiale actie voor een behoudende en correcte toepassing van bestaande antibiotica en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, diagnostica en vaccins.

In de verklaring wordt onder meer gepleit voor alternatieve marktmodellen gericht op een conservatief gebruik van antibiotica. Te denken valt aan een prijs van antibiotica die de toegevoegde (maatschappelijke) waarde weerspiegelt en aan nieuwe bekostigingsmodellen die de relatie tussen winst en verkoopvolume verkleinen. Onderdeel van deze modellen is een kleinere noodzaak voor promotionele activiteiten van bedrijven.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top