HRM

'Mismatch dreigt op noordelijke arbeidsmarkt voor zorg en welzijn'

De werkgelegenheid in de zorg- en welzijnssector in Noord-Nederland neemt de komende jaren weer toe. Deze banengroei vindt vooral plaats onder hoger gekwalificeerd personeel, tegelijkertijd blijft de vraag naar werknemers met een lager mbo-niveau naar verwachting dalen.

Dit concluderen stichting ZorgpleinNoord en stichting Venturaplus in Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Noord-Nederland 2016.

Inmiddels heeft Noord-Nederland de grootste daling van de werkgelegenheid in zorg en welzijn gehad. Ook in het minst gunstige toekomstscenario groeit het aantal banen vanaf 2018 in Groningen en Drenthe en vanaf 2019 in Friesland, volgens ZorgpleinNoord en Venturaplus.

Wel verschuift de vraag van zorg- en welzijnswerkgevers betrekking tot personeel. Het aantal banen voor medewerkers met hbo-niveau en mbo-niveau 4 groeit en het aantal banen van medewerkers met een lager kwalificatieniveau daalt. Aan hbo-verpleegkundigen wordt zelfs een tekort verwacht. Deze ontwikkeling zorgt voor onbalans op de noordelijke arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. ZorgpleinNoord en Venturaplus noemen de groeiende mismatch op de arbeidsmarkt een uitdaging voor de noordelijke zorg- en welzijnssector.

Zelfredzaamheid

Zorg en ondersteuning zo organiseren dat de burger en zijn zelfredzaamheid centraal staan, is een hele klus, volgens de twee organisaties. Een jaar na de stelselwijziging in de langdurige zorg zijn gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders nog "volop" aan de slag met het veranderen van werkwijzen en het vernieuwen van de beroepsinhoud van zorgprofessionals.

Daarbij verschilt het zorggebruik per regio. Op het platteland maken meer mensen gebruik van (thuis)zorg en ondersteuning dan in de stad. Door vergrijzing blijft de zorgvraag toenemen op het platteland, met als gevolg een groeiende behoefte aan goed opgeleid personeel. Een voorwaarde voor het behouden van goede zorg en ondersteuning in alle noordelijke regio’s, is volgens ZorgpleinNoord en Venturaplus een arbeidsmarkt waarop talent op elk niveau benut wordt. "Het realiseren van een duurzame en evenwichtige arbeidsmarkt vraagt om een gezamenlijke inspanning en verantwoordelijkheid van werkgevers, onderwijs en lokale overheden."

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top