HRM

Vakbond dringt aan op meer stageplaatsen

FNV Zorg & Welzijn doet een dringend beroep op de overheid om een opleidingsfonds in de zorg te financieren. Volgens de vakbond neemt het tekort aan stageplaatsen in vooral de ziekenhuizen dermate toe, dat aankomende verpleegkundigen hun opleiding niet kunnen voltooien en er een tekort aan zorgpersoneel dreigt.

“Ziekenhuizen investeren steeds minder in stageplaatsen omdat de bezuinigingen vanuit de overheid en jaarlijkse onderhandelingen met zorgverzekeraars voor financiële onzekerheid zorgen”, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. “Daarnaast investeren sommige ziekenhuizen wel tijd en geld in aankomende verpleegkundigen die vervolgens bij de concurrent gaan werken, die geen stageplaatsen financiert.”

HBO-verpleegkundigen

Door veranderende werkomstandigheden is er vooral een grote behoefte aan HBO-opgeleide verpleegkundigen, terwijl juist voor deze groep het aantal stageplaatsen gering is. Slechts een paar van de 30 regio’s in ons land bieden voldoende stageplaatsen aan. Doordat steeds meer instellingen terughoudend zijn in het aanbieden van stageplekken, vindt FNV Zorg & Welzijn dat de overheid een branche-overstijgend opleidingsfonds moet financieren.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Peter Koopman

26 januari 2016

Goede actie van FNV Z&W. Echter ziekenhuizen die geen toekomst denken te hebben zijn naar mijn mening niet geschikt als opleidingsziekenhuis. Het gevraagde "fonds" moet dus de sterken steunen, die ook nu verpleegkundigen opleiden.

Top