HRM

Agressie jegens (semi)overheid kost 350 miljoen

Agressie jegens (semi)overheid kost 350 miljoen

Agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak kost jaarlijks meer dan 350 miljoen euro, bijvoorbeeld door ziekteverzuim als gevolg ervan. Dat schrijft het kabinet dinsdag aan de Tweede Kamer.

Uit de monitor Veilige Publieke Taak 2015 blijkt dat het totale percentage slachtoffers van agressie en geweld door derden nagenoeg gelijk is gebleven in de periode van 2007 tot 2014. Van alle vormen van agressie en geweld komt intimidatie veruit het meest voor.

Slachtoffers van agressie en geweld zijn niet alleen vaker ziek, ze worden ook minder tevreden over hun werk en arbeidsomstandigheden. In 2014 geeft ongeveer een kwart van de werknemers aan dat zij willen dat hun werkgever (meer) maatregelen treft tegen agressie en geweld. Slachtoffers van agressie en geweld geven in de periode van 2008 tot 2014 vaker aan dat er in hun organisatie voldoende maatregelen zijn getroffen.

Om werkgevers verder te ondersteunen bij de aanpak van agressie en geweld is afgelopen najaar door BZK de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ gelanceerd, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gelijknamige campagne die eerder in opdracht van het ministerie van VWS succesvol is gevoerd in de zorgsector is onder meer uitgebreid naar andere sectoren met een publieke taak zoals openbaar bestuur, veiligheid, onderwijs, sociale zekerheid en openbaar vervoer.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top