HRM

GGz Centraal gaat opnieuw formatie schrappen

GGz Centraal in Amersfoort gaat reorganiseren. Volgens het Algemeen Dagblad staan 170 arbeidsplaatsen op de tocht. In een persbericht laat de ggz-aanbieder weten half februari duidelijkheid te geven.

De ingreep heeft als titel ‘Operatie Koersvast’ meegekregen. GGz Centraal zegt tot de reorganisatie gedwongen te worden door de krimpende budgetten in de sector. In 2016 zal voor 16 miljoen euro minder zorg worden geleverd aan verzekeraars en gemeenten, zo meldt het AD.

Zowel in de kinder- en jeugdpsychiatrie als bij volwassenen en ouderen betekent dit afbouw van de intramurale capaciteit. Tezelfdertijd worden ambulante functies, zoals FACT en IHT, versterkt. Deze maken het mogelijk om cliënten korter op te nemen in de kliniek.

In reactie op deze ontwikkelingen gaat GGz Centraal klinische voorzieningen bundelen. Dit betreft onder meer de klinieken voor dubbeldiagnose, verslaving, niet aangeboren hersenletsel/NAH en de Zwaluw/Enk, Transit en Marina de Wolf. Ook de kliniek voor kinder- en jeugdpsychiatrie wordt op één locatie geconcentreerd.

Boventalligheid

“De veranderingen en bezuinigingen leiden tot ingrijpende veranderingen voor onze cliënten, hun naasten en onze medewerkers”, erkent de raad van bestuur. “Er zullen collega’s boventallig worden en andere collega’s (en soms ook cliënten) zullen verhuizen naar een ander gebouw of een andere locatie. We zullen ons inzetten om dit in nauw overleg met alle betrokkenen goed te laten verlopen.”

De maatregelen worden momenteel uitgewerkt en uiterlijk begin februari door middel van een adviesvraag voorgelegd aan de medezeggenschap. In 2014 verdwenen er bij GGz Centraal 57 arbeidsplaatsen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top