Vastgoed

Huurmaximum zorgwoning te laag door systeemfout

Huurmaximum zorgwoning te laag door systeemfout

Door een fout in het per 1 oktober gewijzigde Woningwaarderingsstelsel (WWS) om de maximale huurprijs van woningen te bepalen, konden corporaties minder huur vragen voor zorgwoningen dan de bedoeling was. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft in antwoord op Kamervragen van VVD-er Roald van der Linde aangegeven ‘zo spoedig mogelijk een wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte in gang zetten.’

Het WWS bestaat uit negen onderdelen waarvoor punten gegeven worden. Een woning krijgt punten toegekend op basis van onder andere oppervlakte en voorzieningen. Het aantal punten bepaalt wat de maximale huurprijs voor een woning mag worden.

Extra punten

 

De vereniging van woningcorporaties Aedes legt uit wat de fout inhoudt. "Voor zorgwoningen mogen corporaties 35 procent extra punten rekenen voor noodzakelijke investeringen zoals brede gangen, automatische schuifdeuren en liften. In het Besluit Huurprijzen Woonruimte staat dat die puntentoeslag vastgesteld moet worden op basis van acht in plaats van negen onderdelen. Het negende onderdeel, de punten voor de WOZ-waarde, telt daardoor onterecht niet mee voor de huurprijs."

Volgens minister Blok is de fout ontstaan als gevolg van een administratieve misslag bij een aanpassing om redactionele redenen. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top