ACTUEEL

Zeeuwse zorgpendel vult leemte in busvervoer

De Zeeuwse zorginstellingen ADRZ, Emergis en Revant maken samen de gemeente Goes en de provincie Zeeland werk van de bereikbaarheid. Een speciale pendeldienst moet de drie instellingen in Goes bereikbaar houden.

De betrokken partijen reageren daarmee op de nieuwe dienstregeling van vervoerder Connexxion. Als gevolg hiervan doen de Connexxion-bussen de drie zorginstellingen niet meer de hele dag en in het weekeinde aan. Reden voor de Cliëntenraden van Emergis, Revant en het ADRZ om in actie te komen. Zij kregen de raden van bestuur van de drie zorginstellingen, de gemeente Goes en de provincie zover om een proef van zes maanden te bekostigen.

De pendelbus rijdt elk halfuur vanaf station Goes en wordt naast de reguliere busverbinding ingezet.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

tjark reininga

28 januari 2016

een goed initiatief, maar idioot dat dit nodig is. te lang hebben zorginstellingen bij de keuze van hun locaties onvoldoende rekening gehouden met bereikbaarheid als aparte kwaliteit.
maar het is uiterst triest dat de exploitant van wat ooit 'openbaar vervoer' was er kennelijk niet meer in slaagt zo fundamentele publieke instellingen in haar dienstenpakket adequaat te bedienen. waar was de concessiegever, toen hiertoe besloten werd?

uiteindelijk komt het er toch op neer, dat essentiële besluiten vooral worden ingegeven door betaalbaarheid voor een partij, die de betrokken voorzieningen (nog) niet nodig heeft, de belastingbetaler.

Top