ACTUEEL

'Nederlands zorgstelsel excelleert niet'

'Nederlands zorgstelsel excelleert niet'

Het Nederlandse zorgstelsel kent geen elementen die internationaal navolging verdienen. Weliswaar doet Nederland het in algemene zin goed, maar onze zorg excelleert op geen enkel punt. Dat constateert adviesbureau KPMG.

Het Nederlandse zorgstelsel wordt vaak geprezen vanwege het solidariteitsbeginsel en de kwaliteit van de geleverde zorg. Toch zijn er volgens Mark Britnell, voorzitter van de Global Health Practice van KPMG, geen elementen uit het Nederlandse systeem die onderdeel zouden moeten uitmaken van 'het perfecte zorgsysteem'. "Als ik de zorgsystemen in ruim twintig landen bekijk, dan constateer ik dat elementen van de zorgstelsels uit een aantal landen samen het perfecte zorgsysteem kunnen vormen", stelt Britnell. "Zo past de wijze waarop Israël omgaat met de eerstelijns zorg perfect in het ideale systeem. Datzelfde geldt voor de ouderenzorg in Japan, de keuzevrijheid in Frankrijk, de financiering in Zwitserland, de wijze waarop Australië omgaat met geestelijke gezondheidszorg en de manier waarop de Scandinavische landen de gezondheid bevorderen."

Nederland heeft echter geen plek in dit ideale systeem. "Nederland doet het in het algemeen goed, maar excelleert op geen enkel punt", aldus Anna van Poucke, voorzitter van KPMG Gezondheidszorg. "Uit onze analyse blijkt dat Nederland in Europa met een bijdrage van 12,4 procent van het bruto nationaal product (BNP) op dit moment relatief gezien het meeste geld uitgeeft aan de zorg."

Achterblijver

Van Poucke vraagt zich af of dergelijke uitgaven vol te houden zijn, zeker in het licht van het streven om het overheidstekort te beperken tot minder dan 3 procent van het BNP. "De druk op het Nederlandse systeem zal dan ook toenemen", voorspelt Van Poucke. "Om de kwaliteit van de zorg toch te kunnen handhaven, doet Nederland er goed aan te leren van de wereldwijde ervaringen en bewezen best practices in andere landen. Anders loopt Nederland het risico te verworden van één van de beste jongetjes van de klas tot één van de achterblijvers."

Singapore

"Als we zien hoe bij Singapore erin slaagt om met een bijdrage van slechts 4,9 procent van het BNP aan de zorg een levensverwachting van 83 jaar te realiseren, dan kan menig land hier een voorbeeld aan nemen", haalt Van Poucke één van de best practices aan. "Het systeem kent een goede balans tussen gezondheid en ouderenzorg en een goede mix tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de burger en de rol van de overheid."

5 Reacties

om een reactie achter te laten

Pieter Pekelharing

27 januari 2016

De Nederlandse zorg is dus best wel OK, maar excelleert op geen enkel gebied. Oftewel is niet top. Zou het helpen als wij allen die met zorg bezig zijn ons dit beseffen? Nu handelen velen alsof de zorg in NL top is en dat leidt tot automatisch afwijzen van alles wat "not invented here" is. Mijn indruk is dat we daarmee veel kansen voor verbeteringen laten liggen alleen al omdat we er niet eens serieus naar kijken.

Piet de Bekker

28 januari 2016

Ben er altijd voor om inspiratie te halen uit het buitenland. Veel uitdagingen zijn universeel, dus kun je leren over oplossingen elders. Vaak is het nog wel nodig om maatwerk oplossingen te maken, omdat immers ieder land eigen unieke systeemkenmerken heeft.

Heb het rapport (nog) niet helemaal gelezen. Maar de conclusies zijn van de categorie "van dik hout zaagt men planken". De ICT in Singapore, ja. Maar benoem bij een oordeel over dat systeem (dat inderdaad lage uitgaven heeft) dan ook de relatief jonge leeftijdsopbouw van het land, het private spaarsysteem (hoe zat het met solidariteit?) én de dictatoriale aansturing. En wij hebben juist de Zwitserse financiering (privaat stelsel met publieke randvoorwaarden) gekopieerd én verbeterd, waardoor Zwitsers juist regelmatig hier op bezoek komen voor inspiratie.

Mijns inziens heeft het rapport een te sterke focus op curatief (preventie/public health ontbreekt). En losse snippers kunnen zonder toelichting en context nooit samen tot "het perfecte systeem" leiden.

Nee, ik geloof niet dat wij excelleren. Maar dit riekt naar hap snap shoppen om aandacht te generen voor KPMG. Legitiem voor een adviesbureau, dat zeker. En laat ik positief eindigen: hopelijk is het boek een bron van internationale inspiratie!

V. Sporen

28 januari 2016

Een land met een laag gemiddeld intelligentieniveau in combinatie met zelfgenoegzaamheid ("de ziekte van Schippers") zal nooit ergens anders in excelleren dan in middelmatigheid.

Gijs van Loef

28 januari 2016

Mark Britnell geeft zeer overtuigend commentaar op vragen vanuit de UK-media, de link (tot. 25 minuten):
http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5548
De patient centraal, empowerment van de patient met gebruik van moderne technologie, de gerespecteerde zorgprofessional die handelingsvrijheid heeft, procesintegratie door samenwerking, het wegnemen van concurrentieprikkels die wantrouwen geven, het zijn kernbegrippen van zijn betoog. Wij kunnen hier in Nederland ons voordeel mee doen. Daar hebben we KPMG eigenlijk niet eens bij nodig.

Ernest Müter

29 januari 2016

Het grootste probleem in de Nederlandse gezondheidszorg is mijns inziens de (politieke) drang om het systeem voortdurend aan te passen en om te gooien, zodat het niet de tijd krijgt om te rijpen. Misschien is dat wel een mooie les uit vanuit de traditionele oosterse benadering: Geef het eens even de tijd.

Top