Finance

Kortingen dreigen bij PFZW en ABP

Kortingen dreigen bij PFZW en ABP

De grote pensioenfondsen waarschuwen dat kortingen van de pensioenen in de lucht hangen. In 2016 is een dergelijke ingreep nog niet nodig, maar de financiële positie van de fondsen is inmiddels zo onzeker dat Nederlands grootste pensioenuitkeerders, ABP en PFZW, de hand voor volgend jaar niet meer in het vuur durven te steken.

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) is in het vierde kwartaal van 2015 gedaald van 99 procent naar 97 procent en de actuele dekkingsgraad is gestegen van 94 procent naar 95 procent.

Het gevaar van korten ligt er op de loer als de rente verder wegzakt en de beleggingen dit jaar niet genoeg rendement opleveren om een en ander te compenseren. Peter Borgdorff, directeur van PFZW: "We kunnen in 2016 opnieuw de pensioenen niet laten meegroeien met de inflatie. Ook de komende jaren gaat dat naar verwachting niet lukken. Dat is een zorgelijk vooruitzicht voor onze deelnemers en gepensioneerden. We zijn daarom blij dat er wordt gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Want dat stelsel moet dringend worden aangepast aan de veranderende omstandigheden. Wij zullen ons bij de politiek hard blijven maken voor een pensioen waarin onze deelnemers goede én slechte resultaten samen opvangen"

Ook het ABP spreekt haar zorgen uit: "De kans dat we moeten gaan korten in 2017 wordt groter", zegt Corien Wortmann-Kool, voorzitter van het ambtenarenfonds ABP. "Wij begrijpen goed dat ouderen zich zorgen maken over de hoogte van hun pensioen en dat jongeren zich afvragen hoeveel pensioen er voor hen zal overblijven."

Rendementen

Probleem is dat de fondsen te weinig rendement behalen op de aandelenmarkten, terwijl hun verplichtingen door de lage rentestand flink in waarde zijn gestegen. Volgens de regels moeten ze daarom aan herstelplannen werken om echte financiële nood voor te zijn, ondanks dat ze nog altijd miljardenvermogens beheren.

Hoe een fonds ervoor staat, is te zien aan de hand van de zogeheten beleidsdekkingsgraad. Die zakte bij ABP in het vierde kwartaal van vorig jaar van 99,7 naar 98,7 procent. Bij PFZW verslechterde de graadmeter van 99 naar 97 procent. PME en PMT zitten inmiddels op respectievelijk 97,7 en 98,5 procent. Daarmee zitten ze onder het vereiste niveau. Van de grote fondsen staat alleen bpfBOUW er nog redelijk voor met een score van 110,9 procent.

Vierde kwartaal

In het vierde kwartaal presteerden de fondsen wel iets beter dan in het voorgaande kwartaal, maar bij lange na niet genoeg om het jaar goed te maken. De sector heeft de hoop nu gevestigd op krachtiger aantrekken van de economie, wat voor de fondsen extra rendement betekent. De laatste keer dat een aanzienlijke groep fondsen de pensioenen moest verlagen was twee jaar geleden. (ANP/Skipr)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top