ACTUEEL

IGZ beveelt sluiting Thuiszorg Lida

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vrijdag thuiszorgorganisatie Lida een bevel tot sluiten gegeven op basis van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Lida voldoet volgens de inspectie niet aan voorwaarden voor verantwoorde zorg, waardoor ernstige risico's ontstaan voor cliënten.

Bevindingen IGZ

Vijf keer heeft de inspectie Lida het afgelopen jaar onaangekondigd en aangekondigd bezocht. De IGZ constateert dat de kwaliteit van zorg niet is verbeterd, maar juist is verslechterd. De IGZ vindt dit zeer ernstig. Zij plaatste Thuiszorg Lida in augustus al onder verscherpt toezicht. Ofschoon de Inspectie de organisatie sinds oktober 2008 meermalen op de tekortkomingen heeft gewezen, geeft Thuiszorg Lida er onvoldoende blijk van maatregelen te nemen om de tekortkomingen te verhelpen.

Personeel niet deskundig

 De inspectie heeft bij de bezoeken vastgesteld dat Thuiszorg Lida onvoldoende en niet-deskundig personeel inzet waardoor er niet aan de zorgvraag van de cliënten wordt voldaan. Daarnaast is het zo dat bij Thuiszorg Lida geen implementatie en borging heeft plaatsgevonden van veldnormen, verpleegkundige richtlijnen en medicatiebeleid. Er is geen enkel kwaliteitssysteem. De inspectie vindt de zorgdossiers en het zorg(behandel)leefplan eveneens onder de maat. Het bevel van de IGZ is ingegaan op 30 oktober 2009 en is zeven dagen geldig. Zonodig kan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het bevel na zeven dagen verlengen. Thuiszorg Lida is een van de dertig nieuwkomers in de thuiszorg die door de IGZ extra in de gaten worden gehouden. De IGZ publiceerde in juni een kritisch rapport over deze nieuwkomers.

IGZ bericht

Bericht van de IGZ over instellen van verscherpt toezicht bij Lida thuiszorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top