HRM

Vluchtelingen aan de slag in verpleeghuis

Tien vluchtelingen met verblijfsstatus, krijgen in Katwijk woonruimte in verpleeghuis Salem en worden tegelijk opgeleid om ouderen te verplegen. Niet alleen krijgen de vluchtelingen zo de kans op een zelfstandig bestaan, tevens is het een antwoord op personeelstekort en leegstand in het verpleeghuis.

Door de veranderingen in de langdurige zorg kunnen zorgaanbieders minder mensen opnemen in de woonzorgcentra waardoor leegstand van appartementen in woonzorgcentra voor ouderen ontstaat. Zorgaanbieders zoeken daarom naar alternatieven om deze ruimte toch zinvol te benutten en aan te wenden ter ondersteuning van de ouderenzorg. DSV|verzorgd leven, waar Salem deel van uitmaakt, heeft er daarom voor gekozen om huisvesting te bieden aan enkele statushouders, die tegelijkertijd worden opgeleid voor een baan in de ouderenzorg.

Door opleiden, werk en wonen aan elkaar te koppelen, kan deze groep statushouders een perspectief worden geboden op een volwaardige plaats binnen de Nederlandse maatschappij waarbij zij een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan de Katwijkse samenleving, aldus DSV. Tegelijk levert DSV een kleine, maar concrete bijdrage aan het oplossen van het urgente huisvestingsprobleem van deze groepen binnen de gemeente Katwijk en de bijgaande druk op sociale huurwoningen. Het COA spreekt van "een uniek concept" waar het graag aan meewerkt.

De kamers waarin de statushouders zullen worden gehuisvest krijgen een eigen, aparte opgang. De statushouders betalen een normale huur aan DSV voor het gebruik van de kamer. DSV benadrukt dat de asielzoekers geen reguliere verzorgenden verdrukken.

---

Mag Skipr u iets vragen?
Help ons om u nog beter te bedienen. Doe nu mee aan het Skipr lezersonderzoek. Het duur maar 7 minuten. Uw feedback gaan we inzetten om verbetering en vernieuwing door te voeren. Doe nu mee aan het lezersonderzoek >>>

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top