ACTUEEL

ZN: regels palliatief terminale zorg moeten eenvoudiger

Zorgverzekeraars en zorgkantoren hebben afgesproken dat zij ervoor gaan zorgen dat terminale patiënten te allen tijde verzekerd zijn van de palliatief terminale zorg die zij nodig hebben, ook als de huidige wet- en regelgeving hierbij een obstakel vormt. Volgens Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is het wel nodig dat de regelgeving rond de financiering van deze zorg eenvoudiger wordt.

Als gevolg van de hervormingen in de langdurige zorg is de bekostiging en regelgeving rond deze vorm van zorg versnipperd geraakt. Zorgverzekeraars en zorgkantoren vinden dat er geen belemmeringen mogen zijn voor mensen om palliatief terminale zorg te krijgen die aansluit bij hun wensen en situatie. In een brief aan de Vaste Commissie VWS van de Tweede Kamer geeft ZN drie oplossingsrichtingen om de regelgeving te vereenvoudigen. Ten eerste moet toegang tot palliatief terminale zorg altijd mogelijk zijn met een Wlz-indicatie, ook thuis of in een hospice. Als toch blijkt dat een relatief lichte Wlz-indicatie niet toereikend is, dan moet het zorgkantoor snel en zonder tussenkomst van het CIZ via een toeslag extra financiële ruimte kunnen geven.

Ten tweede kaart ZN aan dat palliatief terminale zorg op dit moment ook bekostigd kan worden via de subsidieregeling kortdurend eerstelijnsverblijf. Maar kortdurend eerstelijnsverblijf is herstelzorg, bijvoorbeeld na een operatie, met de bedoeling dat mensen daarna weer terug naar huis kunnen. ZN vraagt zich af of het verstandig is om palliatief terminale zorg via kortdurend eerstelijnsverblijf te blijven aanbieden en vindt dat het ministerie dit zou moeten heroverwegen.

Wijkverpleging

De derde oplossingsrichting die ZN aanreikt, betreft het zichtbaar maken van hospicezorg binnen de wijkverpleging. De meeste hospices werken onder de verantwoordelijkheid van een zorgaanbieder van wijkverpleging. Deze aanbieder is de 'hoofdaannemer' en fungeert in veel gevallen als kassier voor het hospice. Zorgverzekeraars hebben hierdoor in de meeste gevallen geen directe contractafspraken met hospices. "Daar komt bij dat alle varianten van wijkverpleging, dus ook de palliatieve terminale zorg, binnen de bekostiging van de wijkverpleging volstrekt onzichtbaar zijn. Dit maakt het heel moeilijk om passende afspraken te maken voor de inzet van PTZ thuis of in een hospice."

---

Mag Skipr u iets vragen?
Help ons om u nog beter te bedienen. Doe nu mee aan het Skipr lezersonderzoek. Het duur maar 7 minuten. Uw feedback gaan we inzetten om verbetering en vernieuwing door te voeren. Doe nu mee aan het lezersonderzoek >>>

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top