ACTUEEL

Kwaliteitsimpuls wond-zorg goed voor 300 miljoen

Kwaliteitsimpuls wond-zorg goed voor 300 miljoen

De wond-zorg in Nederland vraagt om een stevige kwaliteitsimpuls. Door geringe onderlinge communicatie tussen zorgverleners is wondbehandeling versnipperd en veelal inefficiënt. Ook de kennis over het onderwerp schiet tekort. Door hier verbetering in te brengen denkt zorgverzekeraar CZ tot 900 euro aan onnodige kosten per patiënt te kunnen besparen.

In de jaarlijkse rapportage ‘Het resultaat telt’, die eind januari is verschenen, wijdt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kritische woorden aan de wond-zorg. “Kennis en ervaring ten aanzien van wond-zorg is verspreid over meerdere (para)medische specialisaties”, constateert de IGZ. “In de zorgketen blijkt onderlinge communicatie over wondbehandeling gering. Wondbehandeling is daardoor versnipperd en veelal inefficiënt. Dit kan leiden tot uitstel van de meest effectieve behandeling, of tot opname in een ziekenhuis of een verpleeghuis. De patiënt blijkt vaak langer dan nodig geconfronteerd te worden met zijn lijden aan een (chronische) wond, evenals de gerelateerde pijnklachten en de resulterende beperkingen in zijn dagelijkse leven.”

Invaliderend

“Je hebt het over soms hele diepe nare wonden, waar mensen maanden tot meer dan een jaar mee zitten”, stelt bestuursvoorzitter Wim van der Meeren van zorgverzekeraar CZ. “Dat is ongelooflijk invaliderend en kost ook nog een bak met centen. Terwijl iedere wond met goede, gespecialiseerde zorg in afzienbare kan worden gedicht. Wij streven er daarom naar om de sluitingstijd het gros van ernstige wonden terug te brengen tot maximaal vier maanden.” 

Het onderwerp wond-zorg belandde hoog op de CZ-agenda na een uitvoerige analyse van het gebruik van verbandmiddelen. “Bij die studie stuitten we op tal van voorbeelden van onkundig gebruik, zoals omgekeerd bevestigen dan wel het te kort of juist te lang laten zitten van verbandmiddelen”, reageert Van der Meeren.

Aandacht

De conclusie kan wat Van der Meeren betreft dan ook geen andere zijn dan dat de kennis over wond-zorg, zeker in de eerste lijn, tekort schiet.  “Het is niet de bedoeling om een bepaalde beroepsgroep, zoals verpleegkundigen in de eerste lijn de maat te nemen”, benadrukt Van der Meeren. “Maar er is in Nederland gewoon te weinig aandacht voor het onderwerp geweest, ook bij mensen die wonden maken, zoals chirurgen. Er was misschien wel een opleiding, maar niet op master-niveau, zoals in Engeland. Misschien is het geen sexy onderwerp, maar het is een inkoppertje, want met relatief beperkte middelen kun je veel ellende voorkomen en ook  nog eens geld besparen.”

Daarbij gaat het volgens Van der Meeren om ‘serieuze getallen’. CZ denkt door de sluitingstijd van  wonden te verlagen per patiënt tot 900 euro  te kunnen besparen. Uitgaande van 335.000 wonden in de eerste lijn, zou dit landelijk neerkomen op 300 miljoen euro. 

Monitor

Als eerste stap heeft CZ met het Mitralis Expertise Centrum Wondzorg (ECW) een wondzorgmonitor ‘light’ ontwikkeld, die de expertise, communicatie en samenwerking in de eerste lijn moet bevorderen. Met de monitor kunnen zorgprofessionals als verpleegkundigen onder meer snel vaststellen wanneer er sprake is van een complexe wond en wanneer specialistische expertise moet worden ingeschakeld.

Van der Meeren bestrijdt dat CZ zich met de monitor op medisch-inhoudelijk terrein begeeft. “CZ bemoeit zich niet met de inhoud van het vak, dat laten we juist bij professionals. We hebben niet voor niets samenwerking met Mitralis gezocht. Maar CZ bemoeit zich wél met kwaliteit en die is in de wond-zorg gewoon niet goed genoeg.”

Pilot

Vooralsnog introduceert CZ de wondzorgmonitor light in de vorm van een pilot in zes regio’s in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. CZ kan in ieder geval op impliciete instemming van de IGZ rekenen.  “De patiënt heeft recht op goede wond-zorg, waarbij een efficiënte aanpak dient te leiden tot een snelle wondgenezing, onafhankelijk van waar de patiënt zich bevindt”, stelt de IGZ in ‘Het resultaat telt’. “In navolging van Groot-Brittannië zien we ook in Nederland de opkomst van wondexpertisecentra met als kerntaken evidence based wond-zorg, coördinatie in de keten en het verspreiden van expertise.”

Hoopvol vindt de IGZ ook de opmars van eenduidige classificatie. Die is van belang voor een juiste diagnose en behandeling. Van de 93 ziekenhuizen die diabetische voetwonden behandelen gebruiken er inmiddels 85 de internationaal gevalideerde ‘Texas classificatie’, waar dit er in 2013 nog 61 waren.

---

Mag Skipr u iets vragen?
Help ons om u nog beter te bedienen. Doe nu mee aan het Skipr lezersonderzoek. Het duur maar 7 minuten. Uw feedback gaan we inzetten om verbetering en vernieuwing door te voeren. Doe nu mee aan het lezersonderzoek >>>

 

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Olaf Wijman

1 februari 2016

Een goed initiatief.

hj smit

1 februari 2016

Prima plan, die opbrengst is zeker haalbaar. Twee kanttekeningen. Een; totale kosten voor wonden zijn ong 10.000 euro per wond a 500.000 wonden(1e plus 2e lijn, bron VGZ) best een bedrag, we rekenen nu met ongeveer 4 miljard aan kosten. Twee; dit gaat wel verlichting brengen maar geen verbetering. Diegenen in Nederland die verbetering kunnen brengen zijn op de vingers van 1 hand te tellen. Als u twijfelt over de achterstand van de kennis heb ik ter illustratie nog wel een casus die vandaag de dag nog steeds doorgaat voor "innovatieve moderne wondbehandeling" alleen is deze uit 1796.

Top