Tech

ADRZ schiet EPD Epic alsnog af

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) staakt de samenwerking met de Amerikaanse software-fabrikant Epic. Het ADRZ heeft samen met ZorgSaam en het Erasmus Medisch Centrum (EMC) besloten dat het beter is om één en hetzelfde ziekenhuisinformatiesysteem te gebruiken.

Als gevolg van de recente keuze van Erasmus MC voor de Nederlandse fabrikant ChipSoft wordt dit HiX. Door met één informatiesysteem te werken, kan medische informatie makkelijker tussen de drie ziekenhuizen worden gedeeld. Ook kunnen de dossiers makkelijk worden geopend, in geval een patiënt van een ander ziekenhuis komt.

Kosten

Behalve praktische voordelen levert de samenwerking op termijn ook financiële winst op, stelt woordvoerder Dick Bosscher: “Met z’n drieën zijn we veel voordeliger uit als het gaat om bijvoorbeeld licenties.” Dit laat onverlet dat de breuk met Epic het ADRZ op korte termijn financiële schade oplevert. Het ADRZ kan nog niet aangeven wat het kost om de overeenkomst met Epic af te ronden. Met de implementatie van een EPD zijn al snel miljoenen euro's gemoeid. Over 2014 leed ADRZ een verlies van ruim 13 miljoen euro.

Daarnaast zijn er de afgelopen twee jaar kosten gemaakt, onder meer voor de opleiding van medewerkers. "Dat heeft een hoop geld gekost, maar dat is niet verloren”, aldus Bosscher. “De kennis die mensen hebben opgedaan kun je opnieuw inzetten. Bovendien wordt de zorg steeds meer via zorgpaden georganiseerd. Epic en ChipSoft zijn wat dat betreft vergelijkbaar.”

Cliëntenraad

Tegenover Omroep Zeeland laat de cliëntenraad van het ADRZ weten blij te zijn met de keuze van het ziekenhuis. "Wij hebben vorig jaar samen met de cliëntenraad van ZorgSaam een brief naar de raden van bestuur gestuurd”, aldus Rinus Antonisse van de cliëntenraad. “Daarin adviseerden we al één systeem, zodat je als ziekenhuizen gegevens kunt uitwisselen als je patiënten doorstuurt.”

De werknemers die nu een Epic-contract hebben worden vooralsnog niet ontslagen. Voor iedereen wordt gekeken waar ze in de organisatie herplaatst kunnen worden. Ook hebben ze voorrang bij de vacatures voor ChipSoft. Dergelijke personele en financiële problemen blijven ZorgSaam bespaard, omdat het ziekenhuis in Terneuzen anders dan het ADRZ nog geen keuze had gemaakt voor een nieuwe EPD.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top