Finance

'Meer handen aan het bed in Friesland door uniforme betaalcodes'

Door de invoering van gelijke administratieve codes voor facturering van zorg zijn Friese zorgverleners 10 tot 15 procent minder tijd kwijt met het declareren van zorg bij gemeenten. Alle 24 gemeenten, zorgaanbieders en De Friesland Zorgverzekeraar zijn erin geslaagd de administratieve lasten flink te reduceren, zodat er meer tijd en dus geld overblijft voor 'handen aan het bed', aldus de zorgverzekeraar.

In 2015 werd duidelijk dat zorgaanbieders relatief veel tijd en dus geld kwijt waren met het registreren en factureren van zorg, vanwege de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Langdurige Zorg. Gemeenten gebruiken namelijk verschillende codes voor het betalen van de geleverde zorg. "In vier verschillende gemeenten kon je vier verschillende codes tegenkomen voor min of meer dezelfde dienstverlening aan de cliënt", zegt bestuurder Klaas Kuilman van Thuiszorg Het Friese Land. Het zorgde voor een enorme administratieve regeldruk bij de Friese zorgaanbieders.

In het programma Sociaal-Medische 1e lijn werken De Friesland Zorgverzekeraar en de 24 Friese gemeenten samen, met als doel het verbeteren van de eerstelijnszorg in de provincie. Binnen het programma werken kleine projectteams aan diverse thema's. Het team 'terugdringen van administratieve lasten', bestaande uit medewerkers van gemeenten, zorgaanbieders en De Friesland, heeft naar de codering gekeken en bepaald welke code bij welke geleverde zorg het beste kan worden gebruikt.

Uniforme codering

Door het systeem te vereenvoudigen kost het de zorgaanbieders 10 tot 15 procent minder tijd en dus geld om de zorg te declareren bij gemeenten. Een groot aantal gemeenten gebruikt deze uniforme codering sinds begin januari, andere volgen nog. Wethouder Marja Reijndorp van de gemeente Littenseradiel en voorzitter van het projectteam: "Zorgaanbieders kunnen met deze codering makkelijker factureren, met als resultaat meer handen aan het bed voor onze inwoners." Klaas Kuilman: "Zonder deze afspraken hadden gemeenten volgens landelijke regels 23 codes kunnen gebruiken".

Het is de bedoeling dat medio dit jaar alle Friese gemeenten zijn overgestapt op de uniforme codes. Landelijk gezien is het gebruik van dezelfde codes door gemeenten uniek, aldus De Friesland.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top