ACTUEEL

'Verpleeghuizen laten ouderen te weinig doen'

Te veel ouderen hebben te weinig te doen in het verpleeghuis. Ze zitten binnen en kunnen niet naar buiten. Sommigen hebben geen eigen kamer met eigen spullen om zich even in terug te trekken. Dat zou ,,onmenselijk en vernederend'' kunnen worden, zegt het College voor de Rechten van de Mens. "Gebrek aan personeel mag het naar buiten gaan van cliënten niet belemmeren'', aldus het college.

De organisatie, de opvolger van de Commissie Gelijke Behandeling, heeft gekeken bij zes verpleeghuizen en presenteerde de uitkomsten woensdag. Het gaat over het algemeen ,,niet slecht’’ en er zijn geen vernederingen gevonden, maar wel "knelpunten'', aldus het rapport.

Het gaat soms om kleine dingen. Een van de onderzochte verpleeghuizen besloot bijvoorbeeld dat de ouderen niet meer onder hun eigen dekbedhoes mochten slapen. In plaats daarvan kregen ze witte hoezen van de instelling. Dat maakte het wassen van de hoezen makkelijker. Maar voor de ouderen betekende het dat hun eigen kamer, in feite hun leefwereld, minder eigen werd. "Ik heb er echt over gehuild. Het is niet meer mijn huisje, mijn geriefelijke huisje'', zei een bewoner tegen de onderzoekers. Ergens anders kreeg een oudere man geen hulp toen hij naar de wc moest, omdat hij toch iets droeg tegen incontinentie. Een andere bewoner moest zelfs in het openbaar naakt over de gang naar de douche lopen.

Ouderenbond ANBO laat in een reactie weten de conclusies van het onderzoek te steunen, maar zet ook kritische kanttekeningen bij de bemoeienis van het college. Directeur Liane den Haan: "In Nederland gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over de kwaliteit van zorg in zorginstellingen. Ik waardeer de aandacht voor mensenrechten in de zorg, maar om te zorgen dat de aanbevelingen op de juiste plaats terechtkomen en ook echt tot verbetering leiden, moet het college om de tafel met de IGZ.'' (ANP)

2 Reacties

om een reactie achter te laten

RaadvoordeOuderenbescherming

3 februari 2016

PUNT VAN KRITIEK
De overheid heeft de verplichting om het recht op gezondheid en een aantal andere grondrechten te bevorderen, beschermen en verwezenlijken
Het betreft een onderzoek over waardigheid van ouderen in slechts 6 van de honderden verpleeghuizen. Mishandeling heeft het college niet onderzocht. Mishandeling ( ontspoorde zorg en verwaarlozing zijn ook vormen van mishandeling) wordt wel genoemd in art 22 van de Grondwet.
Artikel 22 van de Grondwet draagt de overheid op om maatregelen te treffen ter bevordering van de volksgezondheid. Ook de artikelen 1 (gelijke behandeling), 10 (eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer), 11 (onaantastbaarheid van het menselijk lichaam) zijn aan de orde. De overheid heeft haar mensenrechtelijke verplichtingen op dit vlak vorm gegeven door nadere regelgeving zoals de Kwaliteitswet Zorginstellingen, Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen. Ook relevant zijn de strafrechtelijke bepalingen over lichamelijke mishandeling, seksueel misbruik en financiële uitbuiting. De Inspectie voor de Volksgezondheid is belast met het toezicht op de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten.

Wil thurlings

5 februari 2016

Een groot goed, al deze wetten ter bescherming van iedereen die te maken heeft met zorg.
Echter: de zorg wordt momenteel uitgehold, minder tijd/menskracht op de vloer, terwijl de eisen steeds hoger worden. En die eisen mogen gesteld worden!
Waarom zou iemand in een verpleeghuis/kleinschalige woonvorm van zoveel dingen afstand moeten doen die voor mensen in de thuissituatie vaak zo vanzelfsprekend zijn?
De beschaving van een land is af te meten aan de mate van menswaardige zorg voor iedereen die van die zorg afhankelijk is.
Ik vraag geen gouden handdruk, maar slechts de tijd en voldoende collega's om die zorg op een goede manier te verlenen. Wel wíllen zorgen maar het niet uit kunnen voeren zoals je zo graag zou willen is "killing" voor alle zorgmedewerkers!

Top