ACTUEEL

Gezondheidsinstituut van start voor mens, dier en milieu

De Universiteit Utrecht, Wageningen University, het Erasmus MC, het UMC Utrecht en het AMC in Amsterdam lanceren vandaag in Den Haag het Netherlands Centre for One Health (NCOH). Hierin gaan zij nauw samenwerken op het gebied van mens, dier en milieu. Dit meldt de NOS.

Het nieuwe instituut gaat zich met vier grote thema's bezighouden, aldus de NOS. De eerste twee hebben betrekking op infectieziekten. Het eerste speerpunt is het zoveel mogelijk voorkomen van antibioticaresistentie en het ontwikkelen van nieuwe antibiotica en andere nieuwe behandelingen. Het tweede speerpunt is het verzamelen van meer kennis en begrip over het ontstaan en de verspreiding van infectieziekten die van dier op mens kunnen overgaan. Voorbeelden zijn: vogelgriep, ebola, MERS, SARS, Q-koorts en het zika-virus.

Voor een gezondere toekomst voor mens, dier en milieu gaat het NCOH nog twee grote thema's oppakken: het ontwikkelen van evenwichtige, slimme systemen voor de veehouderij om de negatieve kanten van de bio-industrie aan te pakken en het werken aan een gezonde leefomgeving en een gezond ecosysteem. Het instituut wil de gezondheidsrisico's die de bio-industrie voor mensen oplevert zoveel mogelijk beperken. Verder wil het NCOH de schade verminderen van dierziekten die in de vrije natuur voorkomen.

Kennisinstituten

Het NCOH heeft geen eigen gebouw. Onderzoekers van de deelnemende universiteiten en ziekenhuizen blijven op hun werkplek zitten. Andere kennisinstituten kunnen zich aansluiten bij het topinstituut.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top