Finance

Fors banenverlies dreigt bij Gemiva-SVG

Bij de Gemiva-SVG Groep in Gouda staan honderddertig banen op de tocht. Door verlaging van het budget moet de aanbieder van gehandicaptenzorg circa vijf miljoen euro bezuinigen. Dat blijkt uit een persbericht van Germiva-SVG.

Financieel gezond

Volgens bestuursvoorzitter Gerard Gerding is de Gemiva-SVG Groep een financieel gezonde organisatie. “De noodzaak om te bezuinigen komt niet voort uit slecht budgetbeheer of onverantwoorde uitgaven uit het verleden”, aldus Gerding. “De regering heeft echter besloten om het bekostigingssysteem voor de gehandicaptenzorg te wijzigen. Helaas betekent dit voor ons - en andere zorgaanbieders in onze branche - dat wij vanaf 1 januari 2010 structureel minder geld krijgen voor de zorg die we aan cliënten bieden.”

Zorgzwaartebekostiging

Door de invoering van de zorgzwaartebekostiging verandert de verdeling van de budgetten in de gehandicaptenzorg. Dit heeft vooral gevolgen voor deze dagbestedingslocaties voor volwassenen. Gerding voorziet dat deze locaties vijftien procent van het personeelsbudget moeten inleveren.

Gedwongen ontslagen

In totaal komen bij Gemiva-SVG circa 130 van de 1800 formatieplaatsen te vervallen. Gerding sluit gedwongen ontslagen niet uit. Daarnaast is een interne reorganisatie noodzakelijk, aangezien Gemiva-SVG straks met minder medewerkers hetzelfde aantal cliënten moet bedienen. “Om dat op te vangen, gaan we de zorg op een aantal plekken anders organiseren”, reageert Gerding. “Bijvoorbeeld door het vergroten van groepen, minder variatie in ons activiteitenaanbod en het strakker plannen van de inzet van medewerkers.”

2 Reacties

om een reactie achter te laten

Anonym

3 november 2009

Op het moment dat er moet worden bezuinigd, gaat dat steeds weer op de werkvloer gebeuren. Aangezien de meeste raden van bestuur geen idee hebben hoe cliënten wonen, hoe medewerkers vaak al veel meer doen dan eigenlijk mogelijk is, wordt er ieder geval niet op het management bezuinigd!! Zij hebben een eigen kantoor, vaak met airco, op hun verantwoorde stoelen, hebben op tijd hun lunchpauze, lopen eens naar buiten als het zo past en ga zo maar door.

Cliënten, en zeker in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zijn als eerste de dupe van bezuinigingen gevolgd door de werkers op de vloer. Voor mensen met een verstandelijke beperking is het geen probleem in groepen te wonen met mensen waar je niet voor hebt gekozen, voor hen is het niet erg geen of minder dagbesteding te hebben, voor hen maakt het niet uit dat ze een groot deel van de dag vastgebonden op een stoel in dezelfde ruimte moeten doorbrengen. Nee, het heeft zelfs de voorkeur om 12 mensen met gedragsproblemen bij elkaar te zetten!

Is er ergens in Nederland een busbedrijf dat alleen mensen met zwart haar vervoerd, is er ergens in Nederland een café voor alleen blonde vrouwen? Nee, want dan staan we op onze achterste benen omdat er dan sprake is van discriminatie. Maar voor verstandelijk gehandicapten lijken we andere regels te hanteren. Voor hen is het goed op een groep te wonen, voor hen is het goed dat ze op een terrein wonen, voor hen is het goed om met 'gelijke' te wonen.

Wanneer stopt deze discriminatie?

Anonym

20 maart 2010

Ls.,

Vanwege belangen van mensen die bij deze stichting werkzaam zijn wil ik bij deze anoniem reageren.

Het is zeer triest wat er zich nu gaat afspelen in de zorg. Van nabij heb ik reeds een huilend familielid gehad die het eenvoudigweg niet meer aankon om reeds nu al, vanwege hoge werkdruk en de daaraan gekoppelde verantwoording, zorg te dragen voor een van de cliënten.

Jarenlang hebben vele medewerkers uurtjes extra gegeven die niet of nauwelijks uitbetaald werden alleen al om de zorg te waarborgen. Hier werd doodgewoon mee omgegaan als zijnde normaal!. Dan krijgt men ook nog een gedwongen ontslag te verwerken. Zorgmedewerkers zijn zeer sociaal. Ze gaan niet de straat op om te demonstreren omdat er zorg geboden moet worden. Waarom gaan de beslissers in de zorg nu niet eens zelf veel meer de publiciteit in om hun ongenoegen kenbaar te maken.

Zet maar eens de straten vol of plaats landelijke advertenties, samen met de vakbonden waar je nu niet veel van hoort. Pak een keer elkaars hand vast.

Terwijl bankiers en jongens in het vastgoed hun frauduleuze praktijken maar kunnen voortzetten blijven al de zorg gevende medewerkers in hun kale hemd staan. Je moet maar slim zijn en over een medogenloze instelling bezitten dan kom je er tegenwoordig wel! Helaas is dit in huidig Nederland de trieste realiteit.

Top