Vastgoed

Financieel groen licht voor nieuwbouw verpleeghuis ONO

Zinzia Zorggroep heeft de financiering voor de nieuwbouw van het psychogeriatrisch verpleeghuisdeel van Oranje Nassau’s Oord rond. De eindgebruikers van de nieuwbouw – medewerkers, bewoners en betrokkenen – hebben onlangs het ontwerp te zien gekregen. De komende maanden toetsen zij of het ontwerp op de praktijk aansluit.

Nieuwbouw is noodzakelijk nu het huidige gebouw, dat in de jaren negentig gebouwd werd onder inmiddels opgeheven bouweisen, op langere termijn niet meer voldoet qua inrichting en gebruik, zegt Karin Lieber, bestuurder van Zinzia. "Het ontwerp dat het gerenommeerde bureau Mecanoo architecten gemaakt heeft sluit aan op de nieuwe tijdgeest en behoeften van de dementerende ouderen. Het past bij onze belofte om mensen een leven met kleur en goede en liefdevolle zorg te kunnen blijven bieden."

Het ontwerp en traject wordt op verschillende momenten afgestemd met de gemeenten Wageningen, Renkum en de Provincie Gelderland. De fase van voorbereiding op het verkrijgen van de omgevingsvergunning loopt eveneens nu. Als alles volgens plan verloopt kan begin 2017 gestart worden met de nieuwbouw. Bewoners kunnen tijdens de bouw in het huidige gebouw van Oranje Nassau's Oord blijven wonen totdat de nieuwe huisvesting klaar is. Een verhuizing en tijdelijk verblijf elders is daarmee voor hen niet aan de orde.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top