Finance

Minister geeft aanzet tot verheldering declaratieregels ggz

Minister geeft aanzet tot verheldering declaratieregels ggz

Minister Schippers vindt de patstelling rond de interpretatie van de vergoedingsregels in de ggz onwenselijk. Ze heeft de NZa daarom gevraagd om de betreffende regels met terugwerkende kracht aan te passen. Hiermee moeten zorgverzekeraars en zorgaanbieders in staat zijn om op korte termijn resterende interpretatieverschillen uit de weg te ruimen.

Dat zegt minister Schippers in antwoord op Kamervragen D66, PvdA en SP. Aanleiding voor de Kamervragen is berichtgeving in Skipr. Directeur Robert Vermeiren van het centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie Curium stelde medio januari  dat kinderpsychiatrische instellingen miljoenen euro’s dreigen te moeten terugbetalen aan de zorgverzekeraars als gevolg van een strengere herinterpretatie van de declaratieregels.

Onzekerheid

In een reactie liet GGZ Nederland weten dat deze problematiek binnen de gehele ggz speelt. "De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bij de invoering van de DBC’s regels opgesteld en op basis daarvan zijn afspraken gemaakt tussen zorgaanbieders en verzekeraars”, aldus een woordvoerder. “De regels laten echter ruimte voor interpretatie en de interpretatie van verzekeraars is veel strenger geworden. Dit lijkt te komen doordat zorgverzekeraars bang zijn dat de NZa vindt dat ze niet streng genoeg controleren.”

“De betreffende NZa-regels zijn niet achteraf veranderd”, schrijft Schippers in antwoord op de Kamervragen. “Er bestaat blijkbaar wel onzekerheid bij sommige zorgverzekeraars en zorgaanbieders over de correcte interpretatie van de vrijheidsgraden die de NZa-regelgeving biedt. Die onzekerheid is onwenselijk.”

Vraag

Om die reden heeft Schipper de NZa gevraagd in samenspraak met de betrokken partijen naar de vergoedingsregels te kijken en waar nodig aan te passen. De voorzitter van de NZa heeft zorgverzekeraars en zorgaanbieders inmiddels bij elkaar geroepen om tot een oplossing te komen, aldus Schippers. Eind januari liet de NZa weten de regels rond het hoofd-behandelaarschap eenmalig te willen aanpassen. Of daarmee alle problemen de wereld uit zijn, is de vraag. In een recent opiniestuk op Skipr gaf directeur Paul van Rooij aan dat de problemen rond de boekhoudkundige verantwoording en jaarverslagen nog zeer nijpend zijn, mede door telkens nieuwe verantwoordingsvereisten van de zijde van zorgverzekeraars en gemeenten. Om die reden voorziet Van Rooij dat veel ggz-aanbieders er opnieuw niet in zullen slagen om hun jaarrekening voor de deadline van 1 juni af te ronden.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top