Finance

Verpleegkundigen draaien zelf op voor studiekosten

Twee op de drie verpleegkundigen in de thuiszorg moeten hun bijscholing zelf betalen. Over alle sectoren gemeten, moet veertig procent van de verpleegkundigen de studiekosten helemaal of deels zelf betalen.

Onxerzoek naar scholing verpleegkundigen

Dat blijkt uit onderzoek naar de bij- en nascholingsbehoeften van verpleegkundigen.  Onderzoeksbureau DUO Market Research heeft dit uitgevoerd in opdracht van het vakblad Nursing en VDO Opleiding en advies, onderdeel van Hogeschool Arnhem en Nijmegen.

Opleiding in eigen tijd

Zo’n 68 procent van de verpleegkundigen moet bij- of nascholing (geheel of gedeeltelijk) in de eigen tijd volgen. In de thuiszorg moeten bijna alle verpleegkundigen, namelijk 92 procent, dit.  Aan het onderzoek namen 270 verpleegkundigen deel. Zij hebben een online vragenlijst ingevuld na een telefonisch verzoek daartoe.

Kwaliteitswet zorginstellingen

Een zorginstelling is conform de Kwaliteitswet zorginstellingen verplicht te zorgen voor goed personeel, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Opmerkelijk in dit verband is dat slechts 47 procent van de respondenten zich gestimuleerd voelt door hun werkgever tot het volgen van een opleiding of bijscholing. In de thuiszorg is dat percentage met 33 procent nog lager.

Werkdruk staat scholing in de weg

Drukte op het werk staat het volgen van scholing in de weg, zegt 30 procent van de respondenten. Een kleine meerderheid (54 procent) weet niet aan welke voorwaarden hij moet voldoen om in aanmerking te komen voor een opleiding of bijscholing op kosten van zijn werkgever. Wat het scholingsbudget van zijn werkgever is, weet 88 procent van de respondenten niet.

Verpleegundigen zelf verantwoordelijk voor niveau

Respondenten vindt dat het opleidingsniveau van zichzelf en hun collega's af en toe te wensen overlaat. Dit is echter ook de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen zelf en niet alleen van de werkgever, zegt Ivo Sindram, advocaat bij De Mul Zegger Advocaten. "Van een professional mag worden verwacht dat hij of zij zelf de vakkennis op peil houdt en dat niet laat afhangen van de werkgever", aldus Sindram. "Een verpleegkundige die een fout maakt als gevolg van onvoldoende vakkennis, kan zich in een eventuele procedure niet met succes verweren met het feit dat de werkgever geen geld beschikbaar stelde voor bijscholing of dat de werkdruk een bijscholing niet toeliet. Ook de rechter gaat uit van een eigen professionele verantwoordelijkheid." Zo'n 93 procent van de verpleegkundigen geeft aan dat bijscholen noodzakelijk is om bij te blijven.

Verpleegkundigen behouden

Door het toenemende tekort aan verpleegkundigen is, naast het werven van nieuw personeel, vooral het koesteren van ervaren krachten belangrijk, evenals het beperken van de uitstroom. Dit concludeert Nursing uit het onderzoek. Een goede loopbaanontwikkeling blijkt hiervoor een belangrijke voorwaarde: 78 procent zegt zich door bijscholing meer betrokken te voelen bij de organisatie waarvoor hij werkt. Bovendien ziet 34 procent scholing als een stimulans om bij zijn huidige werkgever in dienst te blijven.

>> Skipr daily en Skipr weekly <<

Skipr daily brengt u elke ochtend voor 8:00 uur een overzicht van het meest actuele nieuws. Abonneer u gratis op deze dagelijkse e-mailnieuwsbrief. U kunt de Skipr daily personaliseren door zelf de voor u interessante rubrieken te kiezen. Daarnaast biedt Skipr weekly u elke zondagochtend om 8:00 uur een weekoverzicht van het belangrijkste nieuws. Registreer u voor de Skipr weekly.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top