ACTUEEL

'Klachtenprocedure in de Zvw duurt vaak veel te lang'

De klachtenprocedure van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) moet sneller, vindt staatssecretaris Martin van Rijn (VWS). Hij heeft toegezegd dat er een versnelde procedure komt.

Per Saldo had al eerder aangedrongen op een versnelde procedure, omdat het volgens de belangenvereniging soms meer dan negen maanden duurt voordat er een bindend advies ligt. De SKGZ, echter, stelt dat een geschilprocedure bij haar stichting nooit langer heeft geduurd dan zes maanden. Per Saldo heeft vier zaken van het afgelopen jaar nog eens nader bekeken. In drie gevallen duurde de procedure acht maanden – gerekend vanaf het indienen van de klacht tot het bindend advies. In de vierde zaak heeft de advocaat zich na 6 maanden teruggetrokken als gemachtigde, omdat er nog geen hoorzitting gepland was door de SKGZ. Ook in deze zaak duurde de afhandeling dus langer.

Het begin van de procedure wordt bepaald door de datum waarop de indiener het entreegeld heeft betaald. Dat lijkt Per Saldo niet rechtvaardig. "Ons lijkt dat de procedure redelijkerwijs begint op de datum dat de klacht is ingediend. Zo werkt dat ook in talloze andere bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en klachtprocedures", aldus Per Saldo. Bovendien zou blijken dat de factuur voor het betalen van het entreegeld niet meteen, maar ook wel na een maand na het indienen van de klacht wordt verstuurd. Per Saldo acht het daarom "niet redelijk" om de betalingsdatum als aanvangsdatum van een procedure te nemen.

Ombudsman Zorgverzekeringen

Daarnaast wordt de procedure vertraagd doordat de Ombudsman Zorgverzekeringen wordt ingeschakeld, aldus de belangenbehartiger. Dit betreft geen incidenten, volgens Per Saldo worden pgb-klachten vaker, "zo niet standaard" worden doorgestuurd aan de Ombudsman. Als een klager meteen naar de geschillencommissie wil en de ombudsmanfase wil overslaan, moet hij daarvoor een gemotiveerd verzoek indienen bij de SKGZ. In de zaken hierboven genoemd, heeft de advocaat uitdrukkelijk verzocht de zaak niet aan de Ombudsman voor te leggen, omdat de kans op een succesvolle bemiddeling zeer klein leek. Anders had de procedure nog veel meer tijd in beslag genomen.

Per Saldo wijst de SKGZ op de kwetsbaarheid van de mensen om wie het gaat. Het zijn mensen met (de wens voor) een pgb die langdurig zijn aangewezen op zorg. "Het kost hen veel tijd, energie en lef om tegen een besluit van een zorgverzekeraar in te gaan." Zes maanden of meer, tot bijna een jaar van je leven geen grip hebben op je eigen agenda, heeft ingrijpende gevolgen voor iemands leven. Per Saldo dringt er daarom bij de SKGZ op aan de signalen ter harte te nemen.

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

12 februari 2016

Het zou goed zijn bij de beoordeling van de duur van de 'klachtbehandeling' ook eens mee te nemen hoeveel tijd er al daarvóór is verstreken door bijv. een eerdere 'interne' klachtbehandeling bij de eigen Zorgverzekeraar daarin mee te nemen. Dàt is pas voor de 'klager' de relevante 'wachttijd'! Wanneer heeft hij/zij voor het eerst een klacht ergens 'neergelegd'?!

Top