Finance

‘Automatische bekostiging wijkverpleging onhaalbaar’

‘Automatische bekostiging wijkverpleging onhaalbaar’

Een bekostigingsmodel voor de wijkverpleging dat automatisch zorgpakketten afleidt uit de digitale classificatie van patiënten is duur, complex en praktisch onhaalbaar. Dat constateert adviesbureau Gupta Strategists in een advies aan het ministerie van VWS. Als eenvoudig alternatief beveelt het adviesbureau een model aan op basis van weekprestaties.

VWS wil met een nieuw bekostigingsmodel recht doen aan het groeiend belang van de wijkverpleging. Daarbij moet het model de doelmatigheid bevorderen en de administratieve lasten voor zorgverleners terugdringen. De veronderstelling is dat digitale classificaties als OMAHA hierbij uitkomst kunnen brengen. Door de patiëntkenmerken als uitgangspunt te nemen zou een dergelijk systeem idealiter het zorggebruik en daarmee de kosten van iedere patiënt kunnen voorspellen.

Gupta Strategists constateert echter dat het statistische verband tussen patiëntkenmerken en de werkelijke zorginzet vooralsnog zwak is. Daarmee valt wat het adviesbureau betreft de bodem onder een geautomatiseerd bekostigingsmodel weg.  

Complex

Daarnaast merkt Gupta op zijn dat de classificatiesystemen nog volop in ontwikkeling zijn. Niet alleen zijn ze daarmee onvoldragen, door nu al een directe koppeling te maken met de financiering verdwijnt bij zorgaanbieders de motivatie om te registreren. Om de bevindingen uit dergelijke registraties te kunnen kanaliseren en bewerken is bovendien een betrouwbare ICT-infrastructuur nodig. De huidige classificaties zijn hier niet op ingericht. Het ontwikkelen en implementeren van de benodigde ICT-instrumenten is volgens Gupta “complex, risicovol en duur”.

Weekprestaties

Als alternatief adviseert Gupta een tweesporenbeleid gericht op de invoering van een eenvoudige bekostiging in combinatie met een ambitieuze ontwikkelagenda. Deze bekostiging zou wat Gupta betreft niet gebaseerd moeten zijn op uurprestaties, maar op weekprestaties die zijn afgeleid uit de geleverde uren zorg, de aard van de zorg (licht, middel en zwaar) en het opleidingsniveau van de medewerker. Deze prestaties omvatten alle patiëntgebonden zorg.

Enkele aparte prestaties, zoals de regiefunctie complexe wondzorg, wijkgerichte zorg en beschikbaarheidsvoorzieningen zouden moeten opgaan in een algemene vrije prestatie. Dit moet een kerstboom van aparte prestaties voorkomen. Gupta adviseert tegen de invoering van nieuwe prestaties. Staatssecretaris Van Rijn geeft voor 1 april een inhoudelijke reactie op het advies.  

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Edo Paardekooper Overman

12 februari 2016

Vind het een zinnige analyse en een doordacht en goed werkbaar advies van Gupta. Doen dus!

Top