ACTUEEL

Kamer verdeeld over D66-plan donorregistratie

De Tweede Kamer is verdeeld over het plan van D66 om Nederlanders automatisch als donor te registeren, tenzij iemand bezwaar maakt.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra werkte jaren aan het voorstel dat voor het eerst in de Kamer werd besproken. Nu kunnen mensen uit eigen beweging aangeven of ze donor willen zijn. Dat levert volgens D66 niet voldoende nieuwe donoren op: elk jaar overlijden 150 mensen omdat er geen donororgaan is.

Daarom wil Dijkstra het anders regelen. De bedoeling is dat mensen meerdere keren het verzoek krijgen om een keuze te maken: ja, nee of mijn nabestaanden mogen beslissen. Wie na twee brieven niet heeft gereageerd, staat te boek als orgaandonor. Hoewel die keuze op elk moment kan worden gewijzigd, gaat dat VVD, PVV, ChristenUnie, SGP en groep Kuzu/Öztürk te ver.

"Het gaat veel te ver dat je mensen dwingt stappen te ondernemen om te voorkomen dat de staat beslist over orgaandonatie", stelt Kees van der Staaij (SGP). Als ik niet kies, mag je daar niet automatisch een ja van maken, vindt Arno Rutte (VVD).

Compassie

Het CDA is er nog niet uit. SP en GroenLinks zijn voor, net als de PvdA-fractie. "Compassie met mensen in nood heeft mijn fractie over de streep getrokken", aldus Agnes Wolbert (PvdA). Wolbert wil wel dat de overheid mensen met publiekscampagnes gaat informeren over de donorkeuze.

D66-leider Alexander Pechtold constateerde dat "het erom spant" of het plan het haalt. Hij hoopt dat de partijen Kamerleden de ruimte geven zelf te beslissen. "Dit gaat niet om partijpolitiek". (ANP)

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top