ACTUEEL

Vergelijk nu: nieuwe versie benchmark beschikbaar

Iedereen heeft een mening over de gezondheidszorg. Elke week worden er opiniepagina’s volgeschreven. Wij hechten uiteraard aan deze inzichten maar vinden het nog belangrijker om onze eigen meningen te baseren op feiten. Daarom hebben wij een benchmarkinstrument ontwikkeld waarmee prestaties van zorginstellingen onderling vergeleken worden. Deze benchmark is uitgebreid met de gegevens uit de jaarverslagen 2008.

Wij gebruiken dit instrument voor onze kredietbeoordelingen maar ook om onze klanten en potentiële klanten een vergelijking te geven van hun eigen prestaties met die van anderen. Het is onze ervaring dat een gesprek op basis van feitelijk informatie altijd aanknopingspunten oplevert voor onze relaties. Nieuwe inzichten gebaseerd op feiten leiden vaak tot concrete acties.

Benchmark

In de benchmark wordt uw instelling vergeleken met andere zorgaanbieders in dezelfde sector. Ook kunt u een vergelijking maken in de tijd. De bron voor de benchmark zijn de openbare digitale gegevens die u jaarlijks aanlevert aan het CIBG.

Financiële indicatoren

De benchmark bevat een aantal eenvoudige financiële indicatoren zoals omzet, omzetgroei, resultaat en solvabiliteit. Nog niet zulke heel gebruikelijke ratio’s in de zorg maar door de veranderingen in de regelgeving wel van steeds groter belang voor de financierbaarheid zijn een aantal financieringsindicatoren zoals de Debt/Ebitda (verhouding tussen de schuld en de opbrengsten voor rente, belasting en afschrijvingen) en de Interest Coverage Ratio (ICR: hoeveel keer groter zijn de opbrengsten dan de rentelasten in een jaar). Ten slotte zijn enkele operationele ratio’s opgenomen zoals het ziekteverzuim en het aandeel inhuur van personeel.


Natuurlijk zijn we niet alleen geïnteresseerd in uw resultaten uit het verleden. We bespreken ook graag uw plannen voor de toekomst. Hoe gaat u om met een veranderende zorgvraag en welke keuzes maakt u in het zorgaanbod? Wij nodigen u uit om een afspraak met ons te maken om uw benchmarkresultaten en uw toekomstplannen te bespreken. U kunt daarvoor contact opnemen met:
-    Linze Dijkstra, sectordirecteur gezondheidszorg 030 2327389
-    Geert Eijsink, sectormanager gezondheidszorg 030 2327747

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top