Finance

Overheidsadviseur waarschuwt: hele pgb-keten is ondeugdelijk

Besluiteloosheid en botsende belangen maken de financieringssystematiek van het persoonsgebonden budget (pgb) tot een ondeugdelijk construct. Dat staat in een geheim conceptadvies van Bureau ICT-toetsing (BIT), dat in handen van het Algemeen Dagblad is. Het BIT adviseert om de betalingstaak eventueel weg te halen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Doordat de SVB, gemeenten, zorgkantoren en het ministerie van Volksgezondheid langs elkaar heen werken, moet er wat het BIT betreft zo snel mogelijk een programmaplan komen voor een verbetering van de totale keten. Een ICT-project van de SVB bedoeld om het betalingssysteem achter de pgb's te vervangen en zo de dienstverlening te verbeteren, wordt door het BIT, dat risicovolle IT-projecten van de overheid screent, gekraakt. “Het BIT acht de kans klein dat dit project in de huidige opzet slaagt, omdat het voorgestelde plan ernstig tekortschiet",  zo citeert het AD het advies. Het project is volgens het bureau te optimistisch ingeschat, onvoldoende doordacht en de financiering is onduidelijk.

Pijnlijk

De conclusies zijn pijnlijk voor staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA), die verantwoordelijk is voor de huidige opzet. Het systeem kampt al sinds de invoering met grote problemen, waardoor duizenden zorgverleners en pgb-houders in de problemen zijn geraakt. Van Rijn is in de Tweede Kamer al ettelijke malen door het stof gegaan.

Onder druk van de Kamer tuigde Van Rijn een verbeterprogramma op. Van het BIT krijgt hij nu het advies om 'een sterke opdrachtgever' aan te stellen, die de systeemfouten repareert in de pgb-verwerking. Wat BIT betreft zou deze rol het beste kunnen worden vervuld door de huidige directeur-generaal langdurige zorg Kees van der Burg.

Reputatie

Het pgb-debacle lijkt inmiddels ook een smet te werpen op de reputatie van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In een recente Kamerbrief toonde Klijnsma zich daadkrachtig door topvrouw Nicoly Vermeulen van de Sociale Verzekeringsbank te ontslaan. Het AD meldt nu op basis van anonieme bronnen dat Vermeulen de eer aan zichzelf heeft gehouden nadat bleek dat Klijnsma haar zittingstermijn, die afloopt op 1 juni 2017, niet zou verlengen. De vertrekonderhandelingen zijn volgens het AD moeizaam verlopen.

2 Reacties

om een reactie achter te laten

R. M. Dalmijn

15 februari 2016

Gelukkig is er een Hoog College van Staat in de vorm van de Algemene Rekenkamer.
Bovendien zal de rechtmatigheid van al die rappe financiële transacties door de Rijks Accountants Dienst aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen.
Het bonnetje van Teeven zou wel eens in het niet kunnen vallen bij de berichtgeving aan , van en rond mevrouw Klijnsma.
De situatie zo inschattend kan ik mij niet voorstellen dat de beheerskosten van de SVB binnen de begroting blijven.

R. M. Dalmijn

15 februari 2016

Gelukkig is er een Hoog College van Staat in de vorm van de Algemene Rekenkamer.
Bovendien zal de rechtmatigheid van al die rappe financiële transacties door de Rijks Accountants Dienst aan een nauwkeurig onderzoek worden onderworpen.
Het bonnetje van Teeven zou wel eens in het niet kunnen vallen bij de berichtgeving aan , van en rond mevrouw Klijnsma.
De situatie zo inschattend kan ik mij niet voorstellen dat de beheerskosten van de SVB binnen de begroting blijven.

Top